Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Østfoldbanen (vestre linje) / Smaalensbanen og LjansviaduktenTurtips

Smaalensbanen og Ljansviadukten

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
5 km 1 time Asfalt, Grusvei, Sti Lett Fottur
Mellom Rosenholm og Ljan kan du følge en eldre del av Smaalensbanen som var i bruk frem til linja ble lagt om i 1925. Traséen fungerer i dag som gangvei sør for Holmlia og fortsetter som en idyllisk skogsti frem til Ljanviaduktets søndre brokar.
Smaalensbanen. Foto: Erlend Garåsen
Smaalensbanen. Foto: Erlend Garåsen
Smaalensbanen ble åpnet mellom Oslo og Kornsjø 2. januar 1879 og er i dag kjent som Østfoldbanen. 15. februar 1925 fikk banen en ny trasé via Hauketo og ble således 423 meter lenger. Den gamle traséen gikk nordvest for Rosenholm holdeplass og krysset Liadalen over den 235 meter lange Ljansviadukten, som ble ansett for å være en ingeniørbragd. Broen var 36 meter på det høyeste og gikk i en jevn bue. Den ble sprengt 3. august 1929 og solgt til Christiania Spikerverk. Traseen sør for broen fungerte som sidespor, men ble fullstendig nedlagt i 1985 etter å ha blitt gradvis avkortet. I dag er mesteparten av traseen omgjort til gangvei ved Holmlia og som skogsti de siste 400 meterne frem til restene etter det søndre brokaret.

Smaalensbanen
Følg Rosenholmveien nordover fra Rosenholm holdeplass til den munner ut i Holmliaveien etter ti minutter. Kryss gangfeltet og fortsett rett frem på gang- og sykkelstien. Du går nå på den tidligere Smaalensbanen. Etter 400 meter vil du passere et par fotballbaner på venstre hånd. Traseen fortsetter i en jevn bue mot øst forbi flere blokker og gjennom dype skjæringer. Når du ankommer Hallagerbakken skole, tar du av til høyre mot snuplassen. Smaalensbanen fortsatte opprinnelig rett frem og krysset Ljabrudiagonalen over ei bru. Det finnes rester etter brua der den krysser sykkelveien langs Ljabrudiagonalen.

Ljansviadukten
Kryss Ljabrudiagonalen over gangbrua og ta første vei til venstre ned mot restene etter jernbanebrua. Klatre opp på det nordre brupartiet og følg skogstien nordover. Nå følger du Smaalensbanen gjennom en dyp skjæring. Traseen ender på toppen av det søndre brokaret til Ljansviadukten hvor du får flott utsikt over Liadalen. Omtrent 20 meter sør for brokaret går det en bratt sti ned til høyre. Stien ender i bunnen av dalen ved restene etter ett av viaduktets mange brokar.

Kruttverk og husflidsskole
Fortsett motstrøms Ljanselva. På veien oppover vil du passere restene etter Kruttverket i Liadalen til venstre. Verket var i drift fra 1855 til 1884, da det ble ødelagt av en kraftig eksplosjon. Kruttverket ble ikke bygget opp igjen på grunn av jernbanetrafikken over Ljansviadukten. Ta til venstre og kryss elva over brua. Til høyre ligger restene etter den gamle husflidsskolen, som holdt til i den tidligere bestyrerboligen til kruttverket. Skolen ble etablert i 1891 hvor det ble undervist i forskjellige håndarbeids- og håndverksteknikker frem til den ble lagt ned i 1910.

Ljan stasjon
Stien fortsetter langs dagens jernbanetrasé og ender ut i Herregårdsveien. Følg Herregårdsveien til høyre til du krysser Østfoldbanen over ei bru. Nå står du ved Ljansviaduktets nordlige ende. Ta til venstre og følg Ljabruveien til du ankommer Ljan stasjon etter 450 meter. Den opprinnelige stasjonsbygningen fra 1879 er revet. Dagens bygning er fra 1923 og er et fredet kulturminne.
► Vis reiserute

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Vy Lokaltog L2 (Stabekk–Skøyen–Oslo S–Ski) eller L22 (Skøyen–Oslo S–Mysen–Rakkestad) til Rosenholm. Bane Nor Eiendom har parkeringsplasser på stasjonsområdet. Disse er avgiftsbelagte.

Hjemreise
Vy Lokaltog L2 (Stabekk–Skøyen–Oslo S–Ski) fra Ljan.