Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Sørlandsbanen / Gamle JærbanenTurtips

Gamle Jærbanen

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
8 km 3 timer Grusvei Lett Fottur
Gamle Jærbanen er en åtte kilometer lang turvei som er lagt over jernbanetraseen mellom Hellvik og Egersund. Turveien går langs skjærgård, gjennom skog og i stupbratte områder. På veien vil du passere en nedlagt stasjon, en tunnel og krysse Launessundet over en lang jernbanebro.
Maurholen stoppested. Foto: Erlend Garåsen
Maurholen stoppested. Foto: Erlend Garåsen
Da Jærbanen skulle legges om til normalspor i 1944, måtte store deler av traseen mellom Egersund og Hellvik legges om. Kurvene var nemlig for krappe for en normalsporet jernbane. Nye tunneler ble sprengt ut og gamlelinja ble liggende brakk. I 1997 begynte arbeidet med å gjøre traseen om til en ny sykkelvei, og denne er i dag kjent som Gamle Jærbanen.

Hellvik stasjon
Turveien starter omtrent 300 meter sør for Hellvik stasjon. Følg Stasjonsveien til du ankommer et kryss. Her er det skiltet til Gamle Jærbanen. Når du har passert den røde grinda til venstre, vandrer du i den smalsporede jernbanetraseen. Turveien går i en jevn bue gjennom en dyp fjellskjæring og vil fortsette langs jernbanelinja frem til tunnelen. Du møter på sporet igjen etter du har rundet fjellet.

Sporkryssing
Du vil følge Holmavatnet tett før turveien vender brått til høyre opp en bakke. Gamle Jærbanen gikk opprinnelig til venstre tvers over jernbanelinja, men turveien har blitt lagt rundt fjellet for ikke å krysse sporet. Etter du har passert jernbanen over tunnelåpningen, vil turveien svinge brått til høyre og følge sporet på andre siden. Herfra går turveien delvis i den gamle jernbanetraseen.

Maurholen stoppested
Etter du har krysset jernbanen over en ny tunnelåpning, følger du den gamle jernbanetraseen igjen. Du kommer nå frem til Maurholen stoppested. Her kan du ta deg en matpause og sette deg ned på benkene utenfor. Stasjonsbygningen er godt bevart, og du kan faktisk overnatte i vokterboligen ved siden av om du avtaler med Eigersund kommune på forhånd.

Maurholen tunnel
Fra Maurholen går Gamle Jærbanen gjennom et svært spennende og vakkert parti. Du vil passere en lang og dyp fjellskjæring før traseen forsvinner inn i Maurholen tunnel. Etter tunnelen går traseen gjennom en tett furuskog før den fortsetter langs Nordasundet i et stupbratt område.

Bru over Launessundet
Turveien vil krysse jernbanen to ganger. Rett før den siste kryssingen, vil du se en gammel trebru til venstre. Gå gjerne opp på brua og se ned, for under går en gjengrodd del av gamlelinja. Turveien vil følge jernbanen og Nordasundet tett et godt stykke. På dette partiet følger dagens jernbanetrasé stort sett gamlelinja. Turveien vil krysse jernbanen på ny to ganger før den runder Lauvsnesodden. Fra Launessundet må du krysse den gamle jernbanebrua for å komme deg over på andre siden.

Minnetavle
Resten av turen går på en asfaltert gang- og sykkelsti frem til Eie, rett vest for Egersund stasjon. På veien vil du passere ei minnetavle etter George E. Longland og Errol C. Nayda, som begge mistet livet her den 24. mars 1945. De to australske flygerne døde under angrepet på et tysk skip i Egersund havn. Du kan krysse undergangen og følge Gamle Eigerøyveien de siste hundre meterne bort til stasjonen.
► Vis reiserute

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Go-Ahead Nordic på Jærbanen til Hellvik stasjon fra Stavanger eller Egersund. Du kan parkere på stasjonen om du kommer med bil.

Hjemreise
Go-Ahead Nordic på Jærbanen mot Stavanger eller Sørtoget Region mot Oslo.