Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Du er her: Forside / Treungenbanen / Sykkeltur på TreungenbanenTurtips

Sykkeltur på Treungenbanen

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
35 km 3 timer Grusveier og asfalt Lett Sykkeltur
Treungenbanen er nylig ryddet og opprustet til ny sykkelvei mellom Åmli og Treungen. Turen starter ved Åmli stasjon og følger stort sett den gamle jernbanetraséen. På veien opp til Treungen stasjon, vil du passere vakre stasjonsbygninger, steinhvelvbruer og andre flotte kulturminner.
Bro over Treungenbanen. Foto: Erlend Garåsen
Bro over Treungenbanen. Foto: Erlend Garåsen
Turen starter utenfor den gamle stasjonsbygningen i Åmli hvor biblioteket i dag holder hus. Dette var endestasjonen på Åmlibanen etter den offisielle åpningen 17. desember 1910. Etter forlengelsen til Treungen i 1913, endret banen navn til Tveitsundbanen og senere Treungenbanen. Det er den norske arkitekten Harald Kaas som tegnet stasjonsbygningen. Han tegnet også de mindre ekspedisjonshusene langs Treungenbanen i tillegg til de tidligere stasjonsbygningene på Simonstad og Nelaug som i dag er revet. Den lille bygningen du ser på andre siden av krysset er det tidligere godshuset til Åmli stasjon.

Rette veier
Forsett nordover langs Fossevegen på nedsiden av stasjonen og videre på gang- og sykkelstien. Sykkelveien vil etter hvert følge Gamle Telemarksvegen. Etter et par kilometer vil du sykle gjennom en tett furuskog i et øde område. Gamleveien er ikke en del av Treungenbanen, selv om det kanskje ser slik ut. Veien går nemlig såpass rett at du knapt kan se enden av den. I dette området ligger nok den gamle jernbanetraséen under riksveien.

Seljås stoppested
Gamleveien vil etter hvert ende ut i riksveien som du må følge et lite stykke. Hvis du stanser og ser godt til venstre, vil du få øye på den gamle jernbanetraséen. Det går an å følge denne frem til neste kryss, men vis hensyn. Stien vil nemlig passere flere private bolighus. Etter omtrent 400 meter vil du passere et hvitt hus på venstre side med rødt tak. Dette var tidligere stasjonsbygningen til Seljås stoppested. Den ble tegnet av den norske jernbanearkitekten Ivar Næss som har tegnet de fleste av stasjonsbygningene langs Treungenbanen.

Bjørnebakk holdeplass
Du må sykle halvannen kilometer langs den trafikkerte riksveien. Når du får Nidelva tett på venstre hånd, vil du se rester etter jernbanetraséen på høyre hånd. Du kan følge denne omtrent 800 meter for å slippe unna den trafikkerte riksveien. Her lå også Bjørnebakk holdeplass som var operativ frem til 1946. Dessverre finnes det ingen rester etter holdeplassen i dag.

Jernbaneminner
Du må igjen sykle på riksveien et stykke, men ikke lenger enn 400 meter. Ta av til høyre i krysset. Hvis du ser godt etter, vil du se restene etter en kulvert noen meter sør for krysset. Den lille jernbanebrua ble bygget for at vannet kunne føres under jernbanen. Veien videre er en del av Treungenbanen. Selv om traséen følger riksveien tett, vil du tidvis sykle gjennom noen øde områder. Etter en kilometer vil du se at et rustent gjerde langs veien på venstre hånd. Dette tilhørte Treungenbanen og må anses for å være et kulturminne i dag.

Sandå stoppested
Du vil krysse Sanåna over ei bru. Fortsett nesten en kilometer til du passerer et brunt trehus i to etasjer med rødt tak på venstre hånd. Den praktfulle bygningen var tidligere Sandå stoppested. Stasjonsbygningen er nokså lik som den på Seljås, og det er fordi den også er tegnet av Ivar Næss. Vis hensyn når du nærmer deg, for Sandå stoppested er i dag et privat bolighus. Fortsett hundre meter videre til du ankommer Sandå Glas og Galleri. Den røde bygningen til høyre huser i dag et galleri med glassprodukter, malerier og fotografier som kan kjøpes.

Tømmerfløting i Karlsåna
Ta til venstre rett etter du har krysset jernbanebrua. Her er traséen brutt og vanskelig å få øye på. Treungenbanen fortsetter til høyre etter hundre meter. Traséen vil lede ut i riksveien, men også følge den tett på høyre hånd et stykke. Du vil passere et område med høye fjellskjæringer på begge sider gjennom en tett furuskog. Deretter fortsetter Treungenbanen som en avskjermet sykkelvei. Etter tre kilometer vil du krysse Karlsåna over en jernbanebru. Her bør du gå av sykkelen og studere muren som er bygget opp langs elva. Den jevne muren sørget for at tømmeret ikke satte seg fast under fløtingen. Det ble drevet tømmerfløting ned Arendalsvassdraget helt frem til 1970.

Øy stoppested
Du vil passere Øy stoppested etter 500 meter. Stasjonsbygningen er nokså lik som de på Sandå og Seljås. Plattformen er fortsatt bevart, og det er også lasterampa litt lenger fremme. Traséen vil krysse riksveien og følge den på andre siden. Etter du har syklet gjennom en bjørkeskog, vil Nidelva følge deg tett på venstre hånd. Her finnes flere idylliske steder hvor det går an å sette seg ned.

Vanntårnet ved Gaukås
Sykkelveien vil lede ut i riksveien og fortsette på andre siden etter fire kilometer. Strekningen videre opp til Treungen er utvilsomt den aller vakreste og er en populær rute for både gående og syklende. Treungenbanen vil krysse fylkesgrensa og fortsette som sti gjennom en tett furuskog. Etter bare en kilometer vil en av turens største severdigheter dukke opp, nemlig vanntårnet ved Gaukås. Her ble dampkjelen til lokomotivene fylt med vann før de startet på stigningen opp til Treungen stasjon. Rett sør for vanntårnet stod den gamle stasjonsbygningen frem til den brant ned til grunnen i august 2008. Kun rester etter plattformen synes i dag. Den eneste grunnen til at det ble bygget stasjon i dette øde området, var det planlagte sidesporet opp til Fyresdal som aldri ble noe av.

Høgefoss bru
Etter en kilometer dukker en ny severdighet opp, nemlig sykkelturens eneste tunnel. Espebu tunnel er bare 58 meter lang, så du trenger ikke å tenne lykta. Når du kommer ut av tunnelen, fortsetter Treungenbanen i et kupert område med høye fjellskjæringer på begge sider av traséen. Du vil krysse Nisserelva etter to kilometer over den praktfulle Høgefoss bru. Under den 41 meter lange steinhvelvbrua ble det fløtet tømmer. Ettersom Høgefossen hadde et fall på 40 meter, ble tømmeret ført i en 2,3 kilometer lang tømmerrenne forbi dette bratte partiet.

Jettegrytene i Illekleivfossen
Treungenbanen fortsetter langs vestsiden av vassdraget frem til Illekleivfossen. Her vil du få fin utsikt over de små jettegrytene i elva hvis det ikke er for stor vannføring. Det er mulig å bade i jettegrytene, men vær forsiktig når du går ned. Området er bratt og absolutt ikke egnet for barn.

På eget ansvar
Jernbanetraséen videre er brutt. Etter at riksveien ble lagt over deler av Treungenbanen, må du følge denne to kilometer frem til Tjønnefoss stasjon. På venstre side av veien vil du se rester etter jernbanetraséen før den fortsetter på en gjengrodd sti inn i skogen. Du kan dessverre ikke følge denne, for kun brufundamentet står igjen der traséen krysser Rauåna.

Tjønnefoss stasjon
Tjørullkroa huser i dag den gamle stasjonsbygningen. Her kan du ta deg en velfortjent pause før du fortsetter på de siste fem kilometerne av traséen. Treungenbanen fortsetter som skogsvei på baksiden av kroa og følger en annen trasé enn riksveien. Etter 300 meter krysser du en jernbanebru over en av Nisserelvas sideelver. Du vil følge Breidungen tett et godt stykke. Vannet ble demmet opp som følge av oppføringen av Tjønnefoss kraftverk i 1966.

Treungen stasjon
Traséen krysser ei ny bru over Fiskåna før den munner ut i riksveien etter to kilometer. Etter 200 meter og rundt en lang sving, tar du av på stien til venstre. Treungenbanen fortsetter gjennom et boligfelt og videre som gang- og sykkelsti. Etter hundre meter tar du av til venstre på grusveien inn i skogen. Du sykler nå igjen på den gamle Treungenbanen. Etter en kilometer vil du ankomme Treungen stasjon. Treungen Pinsemenighet holder i dag til i den beige stasjonsbygningen. Flere av de andre stasjonsbygningene er også bevarte som privet og godshus. Lokstallen og vanntårnet står også den dag i dag, men bygningene ligger på andre siden av Fjonevegen. En liten steinbutikk holder til i det gamle vanntårnet. Her selger «Tre Nisser Steinsenter» gaveartikler, smykker og krystaller.
► Vis reiserute

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Kommer du med bil fra Oslo, tar du av E18 mot Gjerstad og følger fylkesvei 418. Ta av Riksvei 41 mot Åmli og fortsett 15 kilometer til du ankommer Åmli sentrum. Det er parkeringsplasser utenfor stasjonsbygningen hvor biblioteket holder til i dag.