Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Du er her: Forside / Aurabanen / Aurabanen fra Holbu til DalenTurtips

Aurabanen fra Holbu til Dalen

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
12 km 4 timer Grusveier og stier Krevende Fottur
Aurabanen fremstår i dag som en spektakulær turvei langs stupbratte fjellsider. Turen starter fra Holbudammen i Sunndal og fortsetter ni kilometer langs den nedlagte jernbanestrekningen til Topp Heis, jernbaneheisen som fraktet vognene 620 meter ned fra fjellet.
Aurabanen. Foto: Erlend Garåsen
Aurabanen. Foto: Erlend Garåsen
Aurabanen ble anlagt i 1916 for å frakte utstyr til byggingen av Aura kraftverk. Jernbanestrekningen bestod av to deler. En 11 kilometer lang smalsporet bane som fulgte Litldalen fra Sunndalsøra opp til Dalen og en 11 kilometer fjellbane fra Topp Heis stasjon til Osbuvannet. En 1300 meter lang jernbaneheis fraktet vognene opp og ned den bratte fjellsiden mellom Dalen og Topp Heis. Aurabanen ble nedlagt i sin helhet i 1954. I dag fremstår jernbanestrekningen som en godt opparbeidet turvei mellom Holbudammen og Topp Heis.

Holbu stasjon
Turen starter fra parkeringsplassen ved Holbudammen, 800 meter over havet. Her stod også Holbu stasjon oppført før bygningen ble revet. Fundamentene etter jernbanebrua står fortsatt. Denne ble oppført i 1941, da Aurabanen ble forlenget to kilometer sørover til Osbudammen.

Eikeli
Følg skiltene mot Aurabanen og grusveien halvannen kilometer nordover til du krysser Reinvasselva over ei bru. Aurabanen fortsetter til høyre som en godt opparbeidet turvei. Etter en kilometer vil du passere restene etter den første av de fire taubanene som ble oppført under byggingen av Aura kraftverk. Ved Eikeli, omtrent en kilometer lenger nordover, vil du passere en ny. Her stod det også oppført flere anleggsbygninger i forbindelse med byggingen av tilløpstunnelen mellom Holbu og Aura kraftverk. Et informasjonsskilt er satt opp hvor du kan lese om Eikelis historie.

Sandvasshaugen
Kort tid etter vil du passere Sandvasshaugen hvor det også fantes flere arbeidsbrakker. I dette området ligger det rester etter sviller på bakken. To elver må krysses på veien videre mot Topp Heis, men bruene over er heldigvis solide. Dette området av Aurabanen går i et særdeles bratt område med flott utsikt over Litldalen. Underveis vil du krysse store fjellskjæringer og passere rester etter både skinner og sviller.

Topp Heis
Kun grunnmurene står igjen etter bygningene som stod oppført ved Topp Heis stasjon. Du kan tydelig se restene etter den 1300 meter lange jernbaneheisen ned til Dalen stasjon. Høydeforskjellen mellom Topp Heis og Dalen er på 620 meter. Ikke forsøk å følge heistraséen, for den er for bratt og farlig. Følg i stedet stien på nedsiden av jernbanetraséen. Den går først sørover langs Aurabanen før den svinger seg ned de bratte fjellsidene. Vær forsiktig når du går ned. Berget kan være glatt, spesielt hvis det har regnet.

Dalen
Stien vil følge Seterbekken tett de siste hundre meterne frem til Dalen. Det finnes dessverre få rester etter jernbanestasjonen. Følg grusveien videre over elva og frem til Litldalsvegen. Det er mulig å følge Aurabanen et par kilometer videre frem til Linset, men traséen er i svært dårlig stand og krever vanntette fjellstøvler. Traséen finner du på baksiden av de to brakkene du passerer på venstre hånd mot Litldalsvegen.

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Det anbefales å benytte to biler til denne turen. Ta av Fylkesvei 62 mot Litldalen som følger Litldalselva sørover fra Sunndalsøra. Etter åtte kilometer passerer du en bomstasjon. Parkér den første bilen nord for bommen. Fortsett oppover den svingete veien i den andre bilen helt til du ankommer demningen ved Holbuvatnet etter 12 kilometer. Her finnes det en stor parkeringsplass.

Hjemreise
Du ankommer parkereringsplassen hvor du parkerte den første bilen.