Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Du er her: Forside / Solbergfossbanen / Vandring på SolbergfossbanenTurtips

Vandring på Solbergfossbanen

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
8 km 2 timer Grusveier Middels Fottur
Solbergfossbanen er i dag en flott turvei som går i et lett terreng. Underveis vil du finne rester etter holdeplasser og krysse bruer som tilhørte den gamle bruksbanen. Turen ender ved det majestetiske Solbergfoss kraftverk som er en attraksjon i seg selv.
Langs Solbergfossbanen. Foto: Astraea Antal
Langs Solbergfossbanen. Foto: Astraea Antal
Solbergfossbanen ble offisielt åpnet mellom Askim og Solbergfoss i februar 1918 for å frakte tunggods til Solbergfoss kraftverk under byggingen. Den ble lagt ned i 1965 grunnet flere år med underskudd og lavt passasjergrunnlag. Etter at skinnene ble fjernet på den 7,9 kilometer lange strekningen i 1970, grodde traséen raskt igjen. Solbergfossbanen har i dag blitt opparbeidet som en populær tursti og ligger i et naturskjønt område.

Skinnebusser
Følg Jernbanegata vestover fra Askim stasjon og kryss jernbanelinja over planovergangen. Ta til høyre opp Storgata og til høyre i Eidsbergveien. Du krysser Solbergfossbanen når du ankommer torget. Her hadde skinnebussene «Gamla» og «Padda» sin egen holdeplass. Følg skråveien til venstre langs kjøpesenteret. Du går nå midt i den gamle jernbanetraséen.

Kolstad
Solbergfossbanen fortsetter som grusvei inn i et øde område langs en elv. Denne delen er populær blant syklistene, så vær oppmerksom. Etter to kilometer ankommer du Kolstad bru som er 33 meter lang. Det opprinnelige bruspennet er fjernet og ble erstattet av et nytt i betong på 1980-tallet. Under krigen stoppet skinnebussene også her på en midlertidig holdeplass.

Onstad holdeplass
Etter en kilometer ankommer du Onstad, Solbergfossbanens første ordinære holdeplass. Den røde bua til høyre har ingen tilknytning til holdeplassen, men stig gjerne inn allikevel. I bua er det nemlig satt opp ei tavle med bilder og informasjon om den gamle bruksbanen. Holdeplassen lå opprinnelig litt lenger nord, i det området der hvor traséen følger veien tett. Under veien ligger det et gammelt buttspor. På 1950-tallet ble nemlig Solbergfossveien utvidet og lagt over deler av buttsporet.

Skaarud bru
Etter en ny kilometer ankommer du Skaarud bru. Denne har samme lengde som Kolstad bru, altså 33 meter lang. Men brua er mye høyere, for her krysser Solbergfossbanen et dypt juv. Traséen fortsetter nordover langs Glomma i et jordbruksområde. Du vil passere et gult skur på venstre hånd i samme stil som ved Onstad. Også i dette henger det et informasjonsskilt som forteller om Solbergbanens historie. Utenfor bua finnes det benker hvor du kan ta en pause før du rusler videre.

Tømt holdeplass
Traséen gjør en stor sving og fortsetter østover i et område med store utskjæringer i fjellet. Tømt holdeplass lå rett til høyre før du krysser Solbergfossveien. Her ligger den gamle lasterampa fortsatt godt bevart. Solbergfosslinnas Venner har reetablert 7,5 meter av det gamle buttsporet som lå langs denne rampa. Solbergfossbanen fortsetter i en jevn bue i et svært kupert område og passerer gården Solberg på venstre hånd. Hvis du ser godt etter, vil du kanskje finne rester etter sviller på veien. Traséen munner ut i Solbergfossveien som du må følge et lite stykke før den fortsetter inn i skogen på venstre hånd.

Solbergfoss
Oppegaard holdeplass lå til høyre rett før veien krysser traséen. Etter 900 meter ankommer du jernbanelinjas endestasjon, nemlig Solbergfoss. Du kan tydelig se hvor svingskiva en gang lå, for på bakken ser du merket etter en stor sirkel. Den gule bygningen du ser til høyre var opprinnelig vognhallen hvor skinnebussene stod parkerte. Fortsetter du rett frem, ankommer du den majestetiske bygningen til Solbergfoss kraftverk. I hovedinngangen ligger det fortsatt skinner på bakken. Solbergfoss kraftverk stod ferdig i 1924 og fikk navnet Solbergfoss I da Solbergfoss II åpnet i 1985. Den nyere delen er bygget ned i fjellet. Kraftverket utnytter et fall i Glomma på 14 meter og har en gjennomsnittlig produksjon på 900 GWh. Det er mulig å få en omvisning i kraftverket om du avtaler på forhånd.
► Vis reiserute

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Lokaltog L22 (Skøyen–Oslo S–Mysen–Rakkestad) til Askim.

Hjemreise
Buss 403 (kun hverdager) fra Solbergfoss til Askim og bytte til lokaltog L22 (Skøyen–Oslo S–Mysen–Rakkestad).