Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis stasjoner
Vis bilder
Turløype
Du er her: Forside / Østfoldbanen (vestre linje) / Østfoldbanen og HølenviaduktenTurtips

Østfoldbanen og Hølenviadukten

Distanse: Varighet: Terreng: Nivå: Type
6 km 2 timer Grusveier Middels Fottur
Mellom Kjenn og Sonsveien i Vestby kommune kan du følge en nedlagt del av Østfoldbanen som i dag fungerer som turvei. På veien vil du passere nedlagte Såner stasjon og en 131 meter lang viadukt som Vestby kommune planlegger å sikre i 2020.
Hølenviadukten. Foto: Erlend Garåsen
Hølenviadukten. Foto: Erlend Garåsen
Etter at det nye dobbeltsporet åpnet mellom Rustad og Sonsveien 22. oktober 1996, ble over syv kilometer av den gamle traséen liggende ubrukt. Omleggingen medførte at Såner stasjon og den 131 meter lange Hølenviadukten ble nedlagte. I dag er det mulig å rusle langs den gamle jernbanetraséen fra Kjenn til Sonsveien. Deler av strekningen går på ulendt skogsvei forbi Kjennstjernet og fortsetter som sykkelsti med fast grusdekke frem til Sonsveien. Vestby kommune har søkt Miljødirektoratet om midler til å anlegge turvei over viadukten ved å sikre den med dekke og gjerde. Hølenviadukten vil trolig åpne som turvei i 2020.

Kjenn holdeplass
Turveien starter i Kjenn, seks kilometer sør for Vestby. Følg skiltene mot Kjenn fra Osloveien og fortsett på Tømtveien til den krysser jernbanetraséen i bunnen av dalen. Ta til venstre og følg grusveien sørover langs elva. Du går nå på den gamle delen av Østfoldbanen. Kjenn holdeplass lå rett sør for krysset i Tømtveien med plattformen vendt mot elva. Terrenget blir raskt dårligere og traséen fortsetter som sti. Legg merke til fjellskjæringen på venstre hånd når du går langs Kjennstjernet. Flere av kontaktledningsmastene ligger veltede langs fjellveggen. Kanskje du finner rester etter skinner og sviller mens du vandrer inn i den tette granskogen?

Gamle minner
Etter noen kilometer fortsetter traséen som en opparbeidet grusvei som brukes flittig av de lokale. På veien mot Hølen vil du krysse elva flere ganger over korte jernbanebruer. Underveis vil du passere flere rester etter kontaktledningsmaster og jernbaneskilt. Det er snart 150 år siden det første toget trafikkerte på strekningen. Smaalensbanen åpnet 2. januar 1879 mellom Oslo og Kornsjø.

Hølenviadukten
Etter et par kilometer fortsetter turveien gjennom et boligfelt. Du har nå ankommet Hølen, Norges minste by frem til 1943. Fortsett til du ankommer den praktfulle Hølenviadukten. Viadukten er 130,6 meter langt og det lengste brukaret er 9,4 meter høyt. Det ble konstruert av den svenske ingeniøren Axel Jacob Petersson, kjent som mannen bak pendelpilarprinsippet hvor brupilarerene ble utstyrt med svingbare ledd. Prinsippet ble også brukt på Trolldalen viadukt på Nordlandsbanen og på flere andre bruer. Rett til venstre for viadukten lå Hølen holdeplass.

Hølen
Hølenviadukten er stengt for ferdsel frem til den åpnes som turvei i 2020. Du kommer deg ned til veien ved å gå i trappene på nordsiden av brua. Om du ønsker en pause, kan du besøke Hølen Kafé som du passerer på veien ned fra viadukten. Bygningen har historie tilbake til 1850. Følg Store Strandgate østover og ta første vei til høyre som krysser elva Såna. Ta så til høyre langs Lille Strandgate mot viadukten. I krysset står det oppført et hvitt veiskilt fra 1928, den gangen Riksvei 1 krysset Hølen sentrum. Gang- og sykkelstien fortsetter opp til venstre rett før du krysser Hølenviadukten. Denne delen er godt opparbeidet og er lyssatt frem til Sonsveien.

Såner stasjon
Etter en kilometer vil du passere en stor gul bygning på venstre hånd. Dette var opprinnelig Såner stasjon. Stasjonen åpnet som «Soner stasjon» i 1879 og ble lagt ned i 1996. Merk at det går to parallelle grusveier forbi bygningen. De er lagt over de to sporene som lå langs stasjonen. Omtrent en kilometer sør for stasjonen vil traséen munne ut i en annen grusvei som følger dagens jernbanestrekning tett. Nå kan du fortsette skinnelangs den siste kilometeren frem til Sonsveien stasjon. Denne delen kan være litt støyete, for E6 går nemlig rett på andre siden av Østfoldbanen.
► Vis reiserute

Hvordan kommer jeg meg hit?

Adkomst
Lokaltog L21 (Stabekk–Oslo S–Moss) til Vestby og buss 545 (Son) videre til Kjenn.

Hjemreise
Lokaltog L21 (Stabekk–Oslo S–Moss) fra Sonsveien.