Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
Du er her: Forside / Jernbaneloven § 9

Jernbaneloven § 9

Jernbaneloven § 9
Jernbaneloven § 9

Det er strengt forbudt å ferdes langs jernbaneskinnene eller å oppholde seg på områder som ikke er beregnet for allmennheten. Skinnelangs holder seg innenfor Jernbanelovens paragraf 9.

Jernbaneloven § 9
Jernbanelovens paragraf 9 omhandler allmennhetens plikter. I følge bokstav b er det forbudt for publikum å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum. Dette innebærer at det eksempelvis ikke er tillatt å vandre langs eller på jernbaneskinnene. Jernbaneloven gjelder også for mange av de nedlagte strekningene.

Skinnelangs
Det å gå skinnelangs betyr i hovedsak å følge jernbanen på nærliggende turstier. Dette gir en atskillig bedre turopplevelse enn å gå på glatte sviller og pukk. Ta alltid utgangspunkt i at Jernbaneloven gjelder for samtlige av de nedlagte strekningene. Skal du absolutt gå midt i sporet, følg i stedet strekninger hvor jernbaneskinnene er fjernet som på Skreiabanen.

Kapittel III. Allmenhetens plikter m.v., Jernbaneloven.