Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / SkreiabanenHistorie

Skreiabanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
22 km Reinsvoll stasjon Skreia stasjon Nedlagt
Skreiabanen var en 22 kilometer lang sidebane til Gjøvikbanen som gikk fra Reinsvoll til Skreia i Østre Toten. Linja ble nedlagt i 1963 og mesteparten av traséen er i dag omgjort til både tursti og gang- og sykkelvei.
Bilder
Film
Reinsvoll. Foto: Normann/Norsk Jernbanemuseum
Reinsvoll. Foto: Normann/Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Skreiabanen ble åpnet 26. november 1902 etter at den ble vedtatt gjennom kongelig resolusjon 19. juni 1897. Det var opprinnelig tenkt at Gjøvikbanen skulle følge dens trasé, men sterke industriinteresser i blandt annet Raufoss endret disse planene. Den ble derfor i stedet åpnet som en sidebane samtidig med åpningen av strekningen fra Jaren til Gjøvik.

Melk- og dyretransport
I følge en rutetabell fra 1907 var kjøretiden på en time. Da det ble satt inn en motorvogn på strekningen i 1929, ble reisetiden nedkortet til tre kvarter. Det gikk nå fem avganger tur/retur daglig. I tillegg til persontransport var dyretransport og melkekjøring viktige inntektskilder for jernbanen. Buss og bil utkonkurrerte persontrafikken på 1960-tallet. Passasjertrafikken ble derfor nedlagt i 1963, mens godstrafikken holdt på frem til 1987.

Skreiabanen i dag
Det finnes mange rester etter jernbanen i dag. Skinnegangen mellom Reinsvoll og Bøverbru er inntakt. Fra Bøverbru er traséen gjort om til gang- og sykkelvei frem til Kolbu stasjon som brant ned i 2004. Godshuset står fortsatt oppført og herfra er det laget en flere kilometer lang gruslagt tursti frem til Bilitt. Langs denne turstien ligger severdige jernbanestasjoner som for eksempel Bøverbru. Lena stasjon ligger også godt bevart i sentrum. Fra Bilitt og frem til Skreia er traséen gjort om til gang- og sykkelvei. På Skreia ligger det igjen en god del synlig skinnegang utenfor den gamle lokstallen og videre bort til den flotte stasjonsbygningen i dragestil.