Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Madmoderen Bergværks Aktieselskabs jernbaneHistorie

Madmoderen Bergværks Aktieselskabs jernbane

Lengde: Starter: Ender: Status:
4 km Jorden Lastepladsen Nedlagt
Jernbaneanlegget i Lofoten bestod av en 4,4 kilometer lang smalsporet jernbanestrekning fra Jorden til Lastepladsen ved Vatnfjorden. I tillegg ble det bygget tre bremsebaner opp til gruva i Matmora med en samlet lengde på 900 meter. Jernbanen var i drift fra 1905 til 1912.
Rallare på Matmora-anlegget. Foto: Ukjent/Lofotmuseets bildesamling
Rallare på Matmora-anlegget. Foto: Ukjent/Lofotmuseets bildesamlingOffentlig eiendom
Det var gruvedrift i Vatnfjorden allerede i 1840. Etter perioder med driftsstans, ble selskapet «The Norwegian Iron Ore Company Limited» etablert under hollandsk eierskap i 1905. Selskapet fikk hovedkontor i Kristiania. Sommeren 1905 ble en fem kilometer lang jernbane anlagt nær gruvene ved Jernhammaren til Lastepladsen i Vatnfjorden. Sporvidden var trolig på 600 millimeter. 129 mann jobbet på anlegget under ledelse av to norske ingeniører. I august 1906 ble det bygget taubane fra gruva og ned til sjøen. To måneder senere ble driften lagt ned som følge av dårlig lønnsomhet. Det ble tatt ut 270 tonn med jernmalm under tiden med hollandsk eierskap.

Østerrisk eierskap
I begynnelsen av 1907 overtok et østerriksk selskap gruve- og jernbaneanlegget. De starter gruvevirksomheten i Rangeldalen i stedet, vel en kilometer lenger sør for Jernhammaren. Store deler av jernbanetraseen til Lastepladsen ble gjenbrukt og sporvidden økt til 1067 millimeter. To damplokomotiver ble kjøpt inn, deriblant «Halfdan» fra NSB. Det ble bygget lokomotivstaller både ved Jorden og Lastepladsen. Ved Lastepladsen ble det også bygget verksted og en 300 meter lang trekai med jernbanespor. Selskapet ble drevet under navnet «Madmoderen Bergværks Aktieselskab». I 1908 jobbet det opptil 380 mann på anlegget.

Bremsebaner
I første driftsperiode ble malmen transportert med taubane ned fra gruvene i Rangeldalen. I 1908 ble det anlagt tre bremsebaner ned til omlastingsstasjonen ved Jorden. Bremsebanene hadde en samlet lengde på 900 meter. Disse var dobbeltsporede med en sporvidde på 1067 millimeter. Den øverste banen hadde en stigning på hele 660 promille. Hastighetsregulering skjedde ved bremsing. Selve jernbanestrekningen fra Jorden til Lastepladsen var 4,4 kilometer lang.

Nedleggelse
Østerrikerne hadde håpet å hente ut flere millioner tonn med jernmalm, men resultatet ble kun 7414 tonn. Arbeidet ble innstilt i mai 1909 og driften fullstendig avviklet i 1912. Et lokomotiv og trolig flere av jernbanevognene ble solgt til Dalen-Portland Cementfabrik i Brevik og tatt i bruk på Brevikbanen.