Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / SimensbråtenlinjaHistorie

Simensbråtenlinja

Lengde: Starter: Ender: Status:
1 km Jomfrubråten holdeplass Simensbråten holdeplass Nedlagt
Simensbråtenlinja var en 1,3 kilometer lang sidelinje til Ekebergbanen som gikk mellom Jomfrubråten og Simensbråten. Forstadsbanen ble betjent med en pendelbane som også stoppet på Ekebergparken og Smedstua holdeplasser. Simensbråtenlinja ble lagt ned i 1967 som følge av lavt passasjergrunnlag.
Jomfrubråten holdeplass. Foto: Ukjent/Oslo Byarkiv
Jomfrubråten holdeplass. Foto: Ukjent/Oslo Byarkiv
Bildet er lisensiert under en Creative Commons 3.0-lisens Creative Commons-lisens
Etter åpningen av Ekebergbanen mellom Gamlebyen og Sæter 1. juli 1917, ønsket AS Ekebergbanen å anlegge en kabelbane fra Gamlebyen til det planlagte villaområdet på Ekebergplatået. Året etter sendte styret inn sin konsesjonssøknad, men Sporveiskomitéen i Kristiania og Aker gikk imot. Komitéen mente at trafikkgrunnlaget var større og ønsket i stedet en forstadsbane. 22. april 1921 vedtok formannskapet i Kristiania å anlegge en forstadsbane fra Sportsplassen stoppested på Ekebergbanen til Simensbråten. I den forbindelse ble det satt ned en komité med medlemmer fra Aker, Kristiania og AS Ekebergbanen.

Åpningen
Til tross for at styret i AS Ekebergbanen var skeptiske til forstadsbanen, ble de enige med Kristiania og Aker kommuner om anlegg og drift av banen i 1922. I 1927 ble det ved kongelig resolusjon gitt konsesjon for Simensbråtenlinja og byggingen tok til i desember året etter. Den sene oppstarten skyldes et forslag om å anlegge flyplass på Ekebergsletta. Simensbråtenlinja ble ferdig sensommeren 1931 og åpnet 30. september samme år. Etter åpningen søkte AS Ekebergbanen om å forlenge banen til Lambertseter. Etter en lenger debatt om hvilken trasé banen skulle følge, fikk ikke AS Ekebergbanen konsesjon før i 1938. Utvidelsen ble aldri noe av.

Linjeføringen
Banen var enkeltsporet, bortsett fra de første hundre meterne fra Jomfrubråten. Første holdeplass var Ekebergparken. Derfra gikk banen bratt oppover til Smedstua holdeplass og fortsatte til Simensbråten hvor det var vendesløyfe. I likhet med Ekebergbanen, hadde Simensbråtenlinja en driftsspenning på 1200 volt mot 600 som var det vanlige på det øvrige trikkenettet. Banen ble trafikkert av en pendelvogn, men i rushtrafikken gikk det direktevogn mellom Stortorvet og Simensbråten.

Nedleggelsen
Simensbråtenlinja ble ingen stor suksess. Passasjergrunnlaget var svakt og banen var avhengig av driftstilskudd fra Kristiania og Aker kommuner. 29. oktober 1967 ble Simensbråtenlinja lagt ned. I dag er traséen mellom Smedstua og Simensbråten gjort om til gang- og sykkelsti. Det finnes fortsatt rester etter kontaktledningsmaster ved Smedstua og Simensbråten holdeplasser.