Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / EkebergbanenHistorie

Ekebergbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
7 km Oslo Hospital holdeplass Ljabru holdeplass Operativ
Ekebergbanen er en forstadsbane mellom Oslo Hospital holdeplass og Ljabru holdeplass som betjenes av trikkelinjene 18 og 19. Strekningen ble offisielt åpnet 1. juli 1917 frem til Sæter og forlenget til Ljabru 11. november 1979. Det er planer om å forlenge linjen ytterligere til Hauketo.
Ekebergbanen. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket
Ekebergbanen. Foto: Ukjent/NasjonalbiblioteketOffentlig eiendom
Allerede 15. mars 1899 ble den sendt inn en søknad om å anlegge en bane til Ljan. Aker herredsstyre behandlet søknaden 14. mars 1901, men saken ble utsatt. Året etter ble søknaden behandlet på nytt, men avslått. 16. april 1907 ble det sendt inn en ny søknad om en elektrisk sporvei fra Gamlebyen til Sæter. Aker herredsstyre behandlet søknaden 12. november 1908, og anbefalte denne under forutsetning at banen kunne forlenges mot Ljabru fem år etter åpningen. Etter en lang debatt om linjeføringen, innvilget Kristiania bystyre konsesjonssøknaden i mai 1913. 5. juni 1914 ble det ved kongelig resolusjon gitt tillatelse til å overdra konsesjonen til AS Ekebergbanen som ble stiftet 27. mars 1914.

Åpningen
Byggingen av banen startet i august 1914 og ble ferdigstilt sommeren 1917. Det ble bygget dobbeltspor fra Oslo Hospital til Sjømannskolen og enkeltspor videre til Sæter med kryssingsspor på Holtet hvor det også ble oppført vognhall, verksted og en omformerstasjon. 11. juni 1917 ble det prøvedrift av Ekebergbanen før den ble offisielt åpnet 1. juli samme år. Etter åpningen ble det kjørt halvtimesruter med to vogner. Enkeltbilletten fra Stortorvet til Holtet kostet 30 øre, og 35 øre for reisende helt frem til Sæter. Ekebergbanen hadde totalt fem motorvogner med en særegen form. Disse hadde spisse ender hvor inngangsdørene var plassert i midten med senket gulv. Vognene hadde en driftsspenning på 1200 volt mot 600 som var det vanlige på det øvrige trikkenettet.

Nytt materiell
Passasjertrafikken økte raskt etter åpningen og det ble behov for å utvide vognparken. Som følge av den spesielle driftspenningen, kunne ikke Ekebergbanen låne materiell fra det øvrige trikkenettet. I 1919 ble det bestilt syv nye vogner som ble satt i drift i 1920 og 1921. I mars 1925 ble tilhengere fra Tyskland satt i drift, og fra Belgia i 1928–1929. I januar og februar 1933 ble det satt inn fire nye motorvogner.

Dobbeltspor og utvidelser
16. januar 1930 ble strekningen mellom Sportsplassen og Holtet ombygget til dobbeltspor. 12. februar året etter ble dobbeltsporet forlenget til Kastellet. 30. september 1931 fikk strekningen mellom Sjømannsskolen og Sportsplassen dobbeltspor, samtidig med åpningen av Simensbråtenlinja. Dette var en 1,3 kilometer lang sidelinje som gikk mellom Jomfrubråten til Simensbråten holdeplasser. Strekningen fikk holdeplasser også ved Ekebergparken og Smedstua. Grunnet lavt passasjergrunnlag, ble Simensbråtenlinja lagt ned 29. oktober 1967. 17. september 1941 ble Ekebergbanen forlenget til Ljabru.

Fare for nedleggelse
1. juli 1965 ble AS Ekebergbanen overført til AS Oslo Sporveier som ønsket å legge ned strekningen og erstatte den med busser. Dette skulle skje høsten 1967 samtidig med at Østensjøbanen ble ombygget til T-bane. Begrunnelsen var dårlig økonomi og synkende passasjerantall. Da Ekebergbanen ble forlenget til Skøyen 4. mai 1969, økte passasjertrafikken. Allikevel antydet AS Oslo sporveier at banen skulle legges ned høsten 1973 når ombyggingen av Østbanestasjonen til Oslo Sentralstasjon startet. Da ville det nemlig bli sporbrudd for trikken ved Jernbanetorget. Bystyret gikk heller inn for at Ekebergbanen ble sammenkoblet med Lilleakerbanen. Derfor ble Ekebergbanen ombygget til 600 volt i 1973. Ekeberg–Lilleakerbanen ble tatt i bruk 29. september 1974 med enmannsbetjente trikker av Gullfisk-typen.

Oppgraderinger i nyere tid
11. november 1979 ble strekningen mellom Sæter og Ljabru bygget om til dobbeltspor. Strekningen over Nordstrandveien forble enkeltsporet. I juni 1982 ble leddvogner fra Düsseldorf satt inn på Ekebergbanen. På slutten av 1980-tallet ble kontaktledningsanlegget fornyet og nye master satt opp. Oppgraderingen medførte at hastigheten kunne økes. I 1988 ble linje 8 kjørt mellom Ljabru og Ullevål hageby. I 1991 ble flere av de opprinnelige leskurene gjenreist. Disse hadde blitt revet på 1960-tallet. I årene 2011 til 2016 har det vært større oppgraderinger av Ekebergbanen med nytt dobbeltspor, utretting av kurver og nytt kontaktledningsanlegg. I 2014 ble også broforbindelsen over Nordstrandveien ombygget til normalspor. Fra 2018 og frem til våren 2020 oppgraderes Ekebergbanen ved Holtet. Her skal verkstedet utvides og det skal bygges flere spor for parkering av nye trikker.

Fremtiden
Det er fremtidige planer om å forlenge Ekebergbanen til Hauketo og bygge tunnel mellom Oslo Hospital og Sjømannskolen. I desember 2022 forventes Follobanen å bli ferdigstilt. Da kan den nye Bjørvikalinjen åpne og sammenkobles med Ekebergbanen.