Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / LilleakerbanenHistorie

Lilleakerbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
6 km Skøyen holdeplass Bekkestua stasjon Operativ
Lilleakerbanen er en forstadsbane mellom Skøyen og Bekkestua som trafikkeres av trikkelinje 13. Linjen åpnet til Lilleaker i 1919 og ble forlenget til Kolsås i 1930 under navnet Bærumsbanen. Fra 1942 byttet banen navn til Lilleaker–Østensjøbanen etter at Kolsåsbanen ble lagt om.
Lillerakerbanen. Foto: Erlend Garåsen
Lillerakerbanen. Foto: Erlend Garåsen
I 1902 ble det nedsatt en komité for å forbedre lokaltrafikken i Bærum. Det ble fremmet et forslag om å anlegge sporvei fra Nationaltheatret til Skøyen ettersom kapasiteten på den enkeltsporede Drammenbanen var sprengt. Kommunestyrene i Asker og Bærum ønsket ikke å imøtekomme konsesjonssøknaden ettersom de ønsket traséen lenger unna jernbanen slik at den ikke ble en konkurrent. En ny konsesjonssøknad ble sendt til Aker kommunestyre om en videreføring av den eksisterende trikkelinja fra Slottsparken til Skøyen. Den nye linja skulle gå fra Skøyen til Lilleaker skole. Kommunestyret innvilget søknaden 8. november 1914. Anleggsarbeidet startet opp i mai året etter.

Åpningen
Lilleakerbanen åpnet 9. mai 1919 med trikkeforbindelse mellom Jernbanetorget og Lilleaker. Etter at strekningen åpnet til Bekkestua 1. juli 1924, ble det nye navnet Bærumsbanen. 3. november samme år forlenges Bærumsbanen til Haslum. 15. juli 1925 får A/S Bærumsbanen konsesjon på å forlenge banen til Kolsås. Arbeidet tar til i 1928, men strekningen mellom Avløs og Kolsås blir enkeltsporet. 1. januar 1930 åpner banen frem til Kolsås. Fra 4. januar 1937 kjøres det trikk direkte mellom Kolsås og Oppsal på Østensjøbanen.

Ny trasé
Etter at sentrumstunnelen åpnet mellom Majorstuen og Nationaltheatret i 1928, ønsket A/S Bærumsbanen å anlegge en ny trasé mellom Jar og Sørbyhaugen. Arbeidet startet opp i slutten av 1938. Samtidig ble det bygget dobbeltspor mellom Valler og Kolsås. Den nye strekningen ble åpnet 15. juni 1942. Hele strekningen frem til Kolsås fikk nå navnet Kolsåsbanen. Samtidig bytter den gamle traséen navn til Lilleaker–Østensjøbanen. Fra og med 19. juni 1967 blir Lilleaker–Østensjøbanen delt. Fra 29. oktober samme år overtar T-banen driften på Østensjøbanen. Fra 29. september 1974 kobles Lillakerbanen og Ekebergbanen sammen. 17. november 1981 åpnes ny trasé mellom Thune og Hoff.

Oppgradering
16. februar 2009 stenges strekningen mellom Lilleaker og Bekkestua som følge av at Kolsåsbanen oppgraderes til metrostandard. 1. desember 2010 gjenåpner strekningen mellom Lilleaker og Jar. 19. januar 2014 gjenåpner den resterende strekningen frem til Bekkestua. Etter gjenåpningen stopper ikke trikken lenger på Ringstabekk stasjon.