Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / KolsåsbanenHistorie

Kolsåsbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
17 km Stortinget stasjon Kolsås stasjon Operativ
Kolsåsbanen er i dag linje 4 på T-banen i Oslo som går mellom Stortinget og Kolsås. Linjen het opprinnelig Bærumsbanen og fulgte Lilleakerbanens trasé via Skøyen frem til ny trasé åpnet i 1942 mellom Sørbyhaugen og Lysakerelven.
MX3000 på Gjettum stasjon. Foto: Sita Jacobsen
MX3000 på Gjettum stasjon. Foto: Sita Jacobsen
I 1902 ble det nedsatt en komité for å forbedre lokaltrafikken i Bærum. Det ble fremmet et forslag om å anlegge sporvei fra Nationaltheatret til Skøyen ettersom kapasiteten på den enkeltsporede Drammenbanen var sprengt. Kommunestyrene i Asker og Bærum ønsket ikke å imøtekomme konsesjonssøknaden ettersom de ønsket traséen lenger unna jernbanen slik at den ikke ble en konkurrent. En ny konsesjonssøknad ble sendt til Aker kommunestyre om en videreføring av den eksisterende trikkelinja fra Slottsparken til Skøyen. Den nye linja skulle gå fra Skøyen til Lilleaker skole. Kommunestyret innvilget søknaden 8. november 1914. Anleggsarbeidet startet opp i mai året etter.

Åpningen
Lilleakerbanen åpnet 9. mai 1919 med trikkeforbindelse mellom Jernbanetorget og Lilleaker. Etter at strekningen åpnet til Bekkestua 1. juli 1924, ble det nye navnet Bærumsbanen. 3. november samme år forlenges Bærumsbanen til Haslum. 15. juli 1925 får A/S Bærumsbanen konsesjon på å forlenge banen til Kolsås. Arbeidet tar til i 1928, men strekningen mellom Avløs og Kolsås blir enkeltsporet. 1. januar 1930 åpner banen frem til Kolsås. Fra 4. januar 1937 kjøres det trikk direkte mellom Kolsås og Oppsal på Østensjøbanen.

Ny trasé
Etter at sentrumstunnelen åpnet mellom Majorstuen og Nationaltheatret i 1928, ønsket A/S Bærumsbanen å anlegge en ny trasé mellom Jar og Sørbyhaugen. Arbeidet startet opp i slutten av 1938. Samtidig ble det bygget dobbeltspor mellom Valler og Kolsås. Den nye strekningen ble åpnet 15. juni 1942. Hele strekningen frem til Kolsås fikk nå navnet Kolsåsbanen. Samtidig bytter den gamle traséen navn til Lilleaker–Østensjøbanen.

Vognparken
20 nye trikker ble satt inn på Bærumsbanen i 1938–39. Disse var av type B, også omtalt som «Gullfisk». Vognene avløste det gamle materiellet bestående av motorvogn med tilhenger, kjent som Type A. Etter at den nye traséen åpnet fra Sørbyhaugen i 1942, ble Type C satt inn på Kolsåsbanen. Disse vognene var mørkeblå og i stål. Da T-banen åpnet i 1966, ble T-banetog også satt inn på Kolsåsbanen. T1300-serien skilte seg fra det øvrige T-banemateriellet ved at vognene både hadde strømavtaker for luftledning og strømskinne.

Metrostandard
1. juli 2006 ble Kolsåsbanen stengt som følge av et stort oppgraderingsbehov. I perioden 2006–2014 skulle Kolsåsbanen gradvis fornyes vestover og oppgraderes til metrostandard. Strømskinner ble monterte og luftledningen fjernet. For å tillate kjøring med flere vogner, ble mange av Kolsåsbanens stasjoner nedlagte og flere flyttet. 18. august 2008 ble strekningen mellom Montebello og Åsjordet gjenåpnet. 17. august 2010 ble Kolsåsbanen gjenåpnet til Bjørnsletta, 15. august 2011 til Bekkestua, 8. oktober 2012 til Gjønnes, 15. desember 2013 til Avløs og 12. oktober 2014 til Kolsås stasjon.