Banner
Turkart
Kontakt
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / RøabanenHistorie

Røabanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
10 km Stortinget stasjon Østerås stasjon Operativ
Røabanen er i dag linje 2 på T-banen i Oslo som går mellom Stortinget og Østerås. Linjen åpnet til Smestad i 1912 og ble gradvis forlenget frem til den nådde Østerås i 1972.
Røa stasjon. Foto: Erlend Garåsen
Røa stasjon. Foto: Erlend Garåsen
I 1908 var det et ønske fra flere i Vestre Aker og Ullern om en sporveisforbindelse mellom Majorstuen og Smestad. Det ble søkt om konsesjon i 2010 som ble behandlet i Aker kommunestyre 26. mai. Selskapet A/S Smestadbanen ble etablert. A/S Holmenkolbanen skulle stå for byggingen mellom Majorstuen og Volvat. Kommunen skulle bygge resten av strekningen. Konsesjon ble gikk 7. november 1911 og byggingen startet umiddelbart.

Åpningen
7. november 1912 ble den enkeltsporede Smestadbanen åpnet for regulær drift. Det ble avganger hvert 20. minutt, men hvert tiende minutt mellom Majorstuen og Borgen i rushtrafikken på ettermiddagen. 1. november 1924 ble A/S Smestadbanen overtatt av Aker kommune. A/S Akersbanene, hvor kommunen hadde aksjemajoritet, rettet en henvendelse til formannskapet om videre utbygging til Makrellbekken. Konsesjon ble gitt 26. mai 1933 og arbeidet ble påbegynt om sommeren.

Forlengelser
Etter en omorganisering i A/S Akersbanene og A/S Holmenkolbanen, ble det besluttet at Smestadbanen skulle forlenges til Røa i stedet. Strekningen Smestad–Makrellbekken skulle bygges dobbeltsporet. 24. januar 1935 åpnet banen frem til Røa. 6. juli 1939 ble strekningen Makrellbekken–Røa bygget om til dobbeltspor. I 1941 ble det vedtatt å forlenge banen frem til vestre side av Lysakerelva, men mangelen på arbeidskraft og materialer medførte at arbeidet ble utsatt. 22. desember 1948 åpnet Røabanen frem til Grini og 3. desember 1951 til Lijordet. 15. november 1972 ble banen endelig åpnet til Østerås.

Fornying
På midten av 1970-tallet ble Røabanen oppgradert. Nye betongsviller og skinner ble lagt. I 1978 ble nye vogner leverte, omtalt som 1300-serien. Disse kunne kjøre både på de østlige og vestlige linjene ettersom de hadde strømavtaker for både luftledning og strømskinne. Flere av Røabanens plattformer måtte ombygges og tilpasses de nye togsettene.

Metrostandard
5. februar 1995 ble Røabanen stengt for ombygging til metrostandard. Plattformene på alle stasjoner unntatt Østerås ble forlenget til 110 meter for å håndtere seksvognstog. Borgen stasjon ble flyttet lenger nordover og stasjonene Heggeli, Sørbyhaugen, Huseby skole og Grini ble nedlagte. Makrellbekken, Hovseter og Eiksmarka stasjoner ble senket under veien og samtlige planoverganger ble fjernet. Volvat stasjon ble nå kun betjent av Kolsåsbanen grunnet for kort plattform. Da arbeidet ble ferdigstilt 19. november, ble det gjennomgående trafikk mellom øst og vest. Røabanen ble nå kjent som linje 2 mellom Østerås og Ellingsrudåsen.