Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / DrammenbanenHistorie

Drammenbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
42 km Oslo S Drammen stasjon Operativ
Drammenbanen defineres i dag som den 42 kilometer lange jernbanestrekningen mellom Oslo S og Drammen. Strekningen har endret traséer flere ganger etter at den åpnet i 1872. Deler av den gamle strekningen i Lier fungerer i dag som en flott tursti opp gjennom Lieråsen.
NSB El 1 ved Vestbanestasjonen. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
NSB El 1 ved Vestbanestasjonen. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
16. juni 1869 vedtok Stortinget byggingen av Christiania – Drammenbanen for å knytte Drammen nærmere hovedstaden. Den ble åpnet 7. oktober 1872 som en smalsporet jernbanestrekning. Rundt første verdenskrig ble det gjennomført større oppgraderinger av strekningen. Den ble normalsporet og elektrifisert, og det ble bygget dobbeltspor mellom Vestbanestasjonen og Sandvika.

Severdige stasjoner
Oppgraderingen fikk dessverre en del andre konsekvenser. Mange av stasjonsbygningene tegnet av arkitekten Georg Andreas Bull var i sveitserstil. Flere av disse måtte rives som følge av omleggingene som oppgraderingen førte med seg. I dag er det kun den gamle stasjonsbygningen ved Sandvika som står igjen.

Nye traséer
Hele strekningen fikk ikke dobbeltspor før i 1973 da den nesten 11 kilometer lange Lieråstunnelen ble åpnet. Dette ble da Norges lengste jernbanetunnel frem til Romeriksporten åpnet i 1999. Frem til da hadde jernbanen fulgt den nåværende Spikkestadlinjen og gikk opprinnelig i en stor S-bue fra Asker til Spikkestad og Lierbyen før banen svingte mot Brakerøya og Drammen. Drammenbanen fikk senere nye traséer da siste del av Askerbanen ble åpnet i august 2011 mellom Lysaker og Asker for å avlaste den sterkt trafikkerte strekningen.

Gamle Drammenbanen
Lier kommune har opprustet den gamle Drammenbanens trasé før Lieråstunnelen åpnet. Den fremstår i dag som en flott tursti fra Lierbyen opp Reistadlia i retning Spikkestad. Opprustningen ble gjennomført som et ledd i det nordiske prosjektet Rekreative Ruter for å styrke vandre- og sykkelbasert turisme. Informasjonstavler og benker er satt opp langs den nedlagte jernbanetraséen og det jobbes videre med å gjenåpne de gjenstående 2 kilometerne mellom Gullaugkleiva og Spikkestad. Den gamle stasjonsbygningen i Lierbyen, Lier gamle stasjon, drives i dag som Toget pub. Denne stasjonen var tidligere utgangsstasjon for den nedlagte Lierbanen.