Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / NamsosbanenHistorie

Namsosbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
51 km Grong stasjon Namsos stasjon Nedlagt
Namsosbanen er en 51,5 kilometer lang nedlagt sidelinje til Nordlandsbanen som gikk mellom Grong og Namsos i Trøndelag. Linjen ble åpnet i 1933 og persontrafikken nedlagt i 1978. Mellom Grytøya og Namsos camping er det i dag mulig å sykle på dresin.
Namsosbanen. Foto: Erlend Garåsen
Namsosbanen. Foto: Erlend Garåsen
Tanken om en jernbaneforbindelse til Namsos ble født i 1874. Etter anmodning fra Amtstinget, ber amtmannen i Nord-Trøndelag Stortinget om å utrede en jernbanelinje fra Stjørdal til Namsos. 14. juni året etter holdes et møte i Levanger hvor Nordre Trondhjems Amtsting samles. På dette tidspunktet hadde Stortingets jernbanekomité tatt inn strekningen Stjørdal–Namsos i sine planer. 3. september 1877 holdes et møte i Grong herredstyre hvor en alternativ trasé blir fremmet. Ordføreren blir anmodet om å fremlegge en linje via Snåsa og Grong til Namsos for amtmannen.

To trasévalg
Det ble nå en heftig debatt om forbindelsen til Namsos skulle gå via Beitstad eller Snåsa. Argumentene for Snåsa-alternativet var at den var nesten en million kroner billigere å bygge og at innlandet ikke hadde noen kommunikasjonsmidler slik som kysten hadde. I tillegg ble det lagt vekt på at en indre linje ville være mer beskyttet i en krigssituasjon med invaderende styrker fra kysten.

Namsosbanen vedtas
10. juli 1908 blir trasévalget debattert i Stortinget. Det fattes vedtak om forlengelse av Nordlandsbanen fra Sunnan til Grong via Snåsa. 2. juni 1913 vedtar Stortinget at sidelinjen Namsos–Grong skal bygges. Arbeidene med bygging av Namsosbanen tar til i 1916 og sommeren 1922 er banen ferdig utstukket. I 1927 foreslås det at byggingen stanses og at banen ikke ferdigstilles. I en stortingsproposisjon av 1928 ble det lagt frem en redusert plan for Namsosbanen hvor det ble kuttet i antall stasjoner og at lettere skinner skulle benyttes. Byggearbeidene ble avsluttet i 1934.

Nedleggelse
Namsosbanen ble åpnet for midlertidig drift 1. november 1933 og i ordinær drift fra 1. juli året etter. Som følge av at Namsosbanen ble bygget rimeligere enn Nordlandsbanen, ble mye gods lastet om på Grong stasjon. Den maksimale tillatte hastigheten og aksellasten var lav og begrenset transportmengden. Som de fleste andre sidelinjer i Norge, fikk strekningen konkurranse med privatbilen og rutebilene. 1. januar 1978 blir persontrafikken på Namsosbanen nedlagt. 1. juni 1981 blir sporene revet ved Namsos stasjon og ny endestasjon for godstogene blir flyttet ut av sentrum. 10. januar 1999 legger NSB ned ordinær godstrafikk til Namsos og Skogmo industrispor blir ny endestasjon. Namsosbanen ligger i dag i brakk, men er ikke formelt nedlagt av Stortinget. Det er mulig å leie dresin hos Namsos camping og sykle seks kilometer østover. Namsos stasjon er i dag revet.