Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / KragerøbanenHistorie

Kragerøbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
27 km Neslandsvatn stasjon Kragerø stasjon Nedlagt
Kragerøbanen var en 26,6 kilometer lang sidelinje til Sørlandsbanen som gikk mellom Neslandsvatn og Kragerø. Etter åpningen i 1927 og frem til 1935 var den en del av Sørlandsbanen med Kragerø som endestasjon. Sidelinjen ble vedtatt nedlagt i 1989 og mye av skinnegangen er i dag revet.
Bilder
Film
Sannidal stasjon. Foto: Anders B. Wilse/Norsk Folkemuseum
Sannidal stasjon. Foto: Anders B. Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Som et ledd i å etablere en sammenhengende jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stavanger, ble Sørlandsbanen forlenget fra Lunde til Kragerø og åpnet 1. desember 1927. Strekningen ble åpnet for ordinær trafikk dagen etter. Da Sørlandsbanen ble ytterligere forlenget til Arendal i 1935, ble Kragerøbanen i stedet en sidelinje til Sørlandsbanen.

Sidelinje
Kragerøbanen fikk etter åpningen i 1927 fem stasjoner og elleve tunneler hvorav den lengste var Vadfoss tunnel på 827 meter. Passasjertrafikken falt betraktelig da Kragerøbanen kun ble en sidelinje etter Sørlandsbanens forlengelse til Arendal. 1. januar 1989 ble passasjertrafikken innstilt etter stortingsvedtak. Tre kilometer med jernbanespor ble fjernet fra Kragerø og omgjort til ny fylkesvei og gang- og sykkelsti. Strekningen frem til Merkebekk fikk status som sidespor hvor det gikk tømmertog frem til 1990-tallet. Jernbaneverket rev sporene mellom Neslandsvatn og Merkebekk i 2015. Litt over en kilometer av traseen fra Neslandsvatn ble åpnet som ny gang- og sykkelvei i 2019. Høsten 2022 åpnet en ny turvei på Kragerøbanen mellom Eskilt og Merkebekk.

Ny forbindelse
Kragerø kan igjen få jernbaneforbindelse hvis Grenlandsbanen blir realisert mellom Porsgrunn og Skorstøl. På bakgrunn av Bane NORs konseptvalgutredning, ble den såkalte «Ytre korridor» vedtatt av de berørte fylkeskommunene januar 2017 med mulig ny stasjon i Brokelandsheia og Tangen utenfor Kragerø.