Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / GrimstadbanenHistorie

Grimstadbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
22 km Grimstad stasjon Rise stasjon Nedlagt
Grimstadbanen var en 22,1 kilometer lang sidelinje til Treungenbanen som gikk mellom Rise og Grimstad. Grimstad-Frolandbanen ble åpnet som en smalsporet privatbane 14. september 1907, men fikk navnet Grimstadbanen da NSB overtok driften i 1912. Banen ble nedlagt 1. september 1961 som følge av lavt trafikkgrunnlag.
Grimstad stasjon. Foto: Norsk Jernbanemuseum
Grimstad stasjon. Foto: Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Grimstad-Frolandbanen ble vedtatt av Stortinget 20. mai 1899 og ble primært bygget for tømmertransport. Banen skulle bygges med en sporvidde på 1067 millimeter og fikk en 56 meter lang tunnel ved Grimstad stasjon. Linjen ble offisielt åpnet 14. september 1907 og fikk ordinær drift to dager senere. På hverdagene gikk det to daglige tog i begge retninger, men kun ett på helligdagene. Året etter åpnet Arendal–Åmlibanen og Rise stasjon ble nå tilknyttet to jernbanestrekninger.

Nedleggelse
De forventede inntektene til Grimstad-Frolandbanen uteble og passasjergrunnlaget var svakt. Derfor overtok NSB driften 24. januar 1912 under navnet Grimstadbanen. I 1932 foreslo NSB at banen ble nedlagt, men distriktene ønsket i stedet at Grimstadbanen ble bygget om til normalspor for å bedre korrespondansen med Treungenbanen og Sørlandsbanen. Ombyggingen ble ferdigstilt 9. november 1936. Passasjertrafikken økte og Grimstadbanen hadde rundt 40 000 årlige passasjerer på 1950-tallet. Allikevel vedtok NSB å legge ned jernbanestrekningen i 1958. 1. september 1961 ble Grimstadbanen offisielt nedlagt og sporene revet opp.

Grimstadbanen i dag
I dag ligger Fylkesvei 408 over store deler av traséen mellom Rise og Rykene. Resten av banen mot Grimstad er stort sett erstattet av en fin turvei som følger sløyfen langs Rorevannet. Den eneste gjenværende stasjonsbygningen i dag er Rise stasjon.