Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Lillesand–FlaksvandbanenHistorie

Lillesand–Flaksvandbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
17 km Lillesand stasjon Flaksvand stasjon Nedlagt
Lillesand–Flaksvandbanen var en 17 kilometer lang privat smalsporet jernbanestrekning som gikk fra Lillesand til Flakksvann i Birkenes kommune. Jernbanen ble åpnet i 1896 og nedlagt i 1953.
Lillesand stasjon. Foto: Anders B. Wilse/Norsk Folkemuseum
Lillesand stasjon. Foto: Anders B. Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Initiativet til banen startet i begynnelsen av 1870-årene da «Lillesand Jernbanekomité» ønsket å anlegge en jernbane mellom Lillesand og Flakksvann for å lette transporten av tømmer som ble fløtet fra Tovdalsvassdraget. Opprinnelig ble tømmeret fløtet videre fra Flakksvann til Kristiansand for deretter å bli fraktet med slepebåter til sagbruk i Nedenes, en fraktrute som var både kostbar og krevende. Å frakte tømmeret på jernbane fra Flakksvann til Lillesand ville effektivisere transporten betraktelig. Dette var bakgrunnen for at amtmannen i Nedenes henvendte seg til Indredepartementet i 1884 for å få realisert jernbanen.

Søknaden
I 1890-årene ble det mulig å søke om statsbidrag til mindre lokalbaner såfremt halvparten ble dekket av lokal kapital. Men siden Lillesand–Flaksvandbanen måtte bygges dyrere enn andre privatbaner, ble det vanskelig å samle tilstrekkelig kapital fra private aktører. Banen måtte nemlig bygges med en høyere standard og sporvidde på 1067 millimeter for å kunne transportere tømmer. Løsningen ble derfor et interkommunalt selskap med en total aksjekapital på 417 350 kroner. Lillesand måtte bidra mest med 181 500 kroner. Da søknaden ble fremlagt Stortinget 7. mars 1889, ble det søkt om statsbidrag på 43 prosent. Stortinget vedtok byggingen av Lillesand–Flaksvandbanen den 22. juni 1891. Halvparten av statsbidraget ble gitt som gave i form av et avdrags- og rentefritt lån og resten ved aksjetegning.

Åpningen
Lillesand–Flaksvandbanen ble åpnet av statsråd Peder Nilsen den 3. juni 1896. 32 vogner ble skaffet i tillegg til de to damplokomotivene «No. 1 Lillesand» og «No. 2 Flaksvand». I toppåret 1900 ble 38 prosent av tømmeret fra Flakksvann fraktet med jernbanen ned til Lillesand. Behovet for godstransport ble i årene etter betydelig redusert og fra 1906 gikk den med underskudd. Passasjertrafikken ble aldri noen suksess. Problemet var nok at jernbanen lå isolert fra det øvrige jernbanenettet og i et tynt befolket område. I 1928 var passasjertrafikken såpass lav at den ble flyttet over på egne busser som Lillesand–Flaksvandbanen selv drev.

Nedleggelsen
1. juli 1953 ble derfor driften besluttet nedlagt, men det endelige vedtaket om nedleggelse ble fattet 29. desember året etter. Skinnegangen og materiellet ble lagt ut for salg. Lite ble bevart for ettertiden, men endestasjonsbygningene i Lillesand og ved Flakksvann står i dag. Tveite stasjon er i dag overtatt av Lillesand–Flaksvandbanen AS og skal restaureres. Venteskuret ved Eikeland holdeplass er også bevart. Fra Skjerpe og frem til avkjørselen til Tveide ligger traséen godt synlig på andre siden av Moelva fra fylkesveien. Langs traséen ligger fortsatt jernbanens nest lengste bru på åtte meter.
Sponsor: