Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / MeråkerbanenHistorie

Meråkerbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
71 km Hell stasjon Storlien stasjon Operativ
Meråkerbanen er den 71 kilometer lange jernbanestrekningen fra Hell i Trøndelag til riksgrensen mot Sverige. Den ble åpnet i 1881 som en normalsporet strekning.
Meråkerbanen ved Meråker. Foto: Axel Lindahl/Norsk Folkemuseum
Meråkerbanen ved Meråker. Foto: Axel Lindahl/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Meråkerbanen ble vedtatt bygget av Stortinget i 1872 med 58 mot 52 stemmer. Johan Sverdrup hadde før vedtaket gått aktivt imot byggingen av strategiske årsaker i tilfelle det oppstod en væpnet konflikt med Sverige. Etter vedtaket ble det en ny diskusjon om selve trasévalget. Skulle banen legges mot Sverige fra Levanger og opp Verdalen eller skulle den følge Stjørdalen via Meråker? I Stjørdal ble det et ønske om å legge banen nord for Stjørdalselva, mens krefter i Trondheim ønsket den på sørsiden. Lobbyvirksomhet i Trondheim var nok med på å avgjøre at jernbanen ble vedtatt bygget på sørsiden av elva den 24. april 1877.

Åpningen
Meråkerbanen ble bygget som en normalsporet strekning og satt i drift 17. oktober 1881. Selve den offisielle åpningen skjedde 22. juli året etter av kong Oscar II. Jernbanen åpnet da som den 102 kilometer lange strekningen mellom Trondheim og Storlien. Meråkerbanen ble raskt en viktig transportåre for tømmer og trelast. I 1904 til 1905 toppet Meråkerbanen statistikken over all godstrafikk på bane i Norge. Fra 6. januar 2008 regnes Meråkerbanen som den 70,69 kilometer lange strekningen mellom Hell stasjon til riksgrensen i følge Bane NOR.

Meråkerbanen i dag
I dag er det Mittnabotåget som står for persontrafikken på Meråkerbanen. I årene 2006 til 2007 ble strekningen rustet opp for å ta over mye av den veibaserte godstrafikken mellom Trøndelag og Jämtland. Aksellastkapasiteten ble økt fra 20,5 til 22,5 tonn og hastigheten økt fra 50 til 80 kilometer i timen for godstogene. Meråkerbanen blir for tiden elekrifisert, et prosjekt som er planlagt ferdigstilt i 2024.