Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Holmestrand–VittingfossbanenHistorie

Holmestrand–Vittingfossbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
24 km Holmestrand privatbanestasjon stasjon Hvittingfoss stasjon Nedlagt
Holmestrand–Vittingfossbanen var en 24 kilometer lang privat jernbanestrekning mellom Holmestrand og Hvittingfoss. Jernbanen ble åpnet i 1902 og hadde forbindelse med Vestfoldbanen i Holmestrand og delte trasé med Tønsberg–Eidsfossbanen mellom Hillestad og Hof. Persontrafikken ble avviklet i 1931 og strekningen nedlagt i 1938.
Holmestrand privatbanestasjon. Foto: null
Holmestrand privatbanestasjon. Foto: nullOffentlig eiendom
I 1890-årene var det kamp om hvilken Vestfoldby som skulle få jernbaneforbindelse til indre Vestfold. Hele fire jernbanestrekninger ble planlagte. Én av disse var prosjektet Lågendalsbanen mellom Larvik og Hvittingfoss som ble møtt med stor motstand i Holmestrand. Lokale krefter i Holmestrand og Vittingfoss Brug ønsket i stedet en forbindelse seg imellom. Søknaden om konsesjon for Holmestrand–Vittingfossbanen ble sendt i 1896 og ble innvilget av Stortinget 24. juli samme år. Holmestrand–Vittingfossbanen og Tønsberg–Eidsfossbanen var de eneste strekningene som hadde samlet tilstrekkelig lokal kapital og fikk derfor innvilget statsbidrag. Holmestrand–Vittingfossbanen ble offisielt åpnet 30. september 1902 som en smalsporet jernbane. I Holmestrand fikk strekningen egen stasjon, Holmestrand privatbanestasjon.

Utfordrende terreng
Holmestrand–Vittingfossbanen ble opprinnelig vurdert som en tertiærbane med sporvidde på 750 millimeter grunnet det kuperte landskapet i Holmestrand og Hvittingfoss. Strekningen fikk i stedet en sporbredde på 1067 millimeter med en stigning på 25 promille og kurveradius på 100 meter. For å klare den bratte stigningen opp fra Holmestrand, måtte toget rygge fra stasjonen til lasteplassen som ble kalt for «Reversen». Herfra kunne toget kjøre videre fremover opp fjellsiden og inn i den 342 meter lange Gausen tunnel. Rett øst for Hvittingfoss var det også bratt. Derfor måtte toget kjøre en lang bue sørover før det ankom endestasjonen i Hvittingfoss. Langs de seks kilometerne mellom Hillestad og Hof gikk Holmestrand–Vittingfossbanen på Tønsberg–Eidsfossbanens trasé. Den 30 kilometer lange jernbanestrekningen er således kun på 24 kilometer.

Passasjernedgang
Det var særlig behovet for transport av trevirke fra Vittingfoss Brug som var bakgrunnen for byggingen av jernbanen. Allikevel fikk strekningen noe persontrafikk. I 1918 reiste 90 910 passasjerer med Holmestrand–Vittingfossbanen, men fra 1923 gikk passasjertallet nedover. To år senere åpnet NSB Lågendalsruten mellom Svarstad og Kongsberg. Denne bussruta tok de fleste passasjerene fra jernbanen. Reisetiden på Holmestrand–Vittingfossbanen var på hele 90 minutter. Da gikk det også raskere å følge bilveien som var syv kilometer kortere. 27. september 1931 ble derfor passasjertrafikken nedlagt. I 1934 ble Holmestrand–Vittingfossbanen og Tønsberg–Eidsfossbanen slått sammen til A/S Vestfold Privatbaner. Fra 1935 ble godstrafikken innstilt i perioder med driftsstans ved Vittingfoss Brug. 1. juni 1938 blir Holmestrand–Vittingfossbanen formelt nedlagt sammen med Tønsberg–Eidsfossbanen.

Bevaring
I 1999 ble foreningen Vestfold Privatbaners Museum stiftet med formål om å ivareta og dokumentere historien til Holmestrand–Vittingfossbanen og Tønsberg–Eidsfossbanen. 150 meter med skinnegang ble bygget opp langs den gamle traséen ved Reidvintunet og en kopi av bygningen til Ramnes stasjon ble oppført. Den gamle dresinbua fra Svinevoll stasjon ble også flyttet dit.

Rester i dag
Den gamle stasjonsbygningen i Holmestrand er revet i dag, men lokstallen ved Gausen holdeplass står fremdeles og er overtatt av et bilverksted. Det søndre tunnelløpet til Gausen tunnel er gjerdet inn, men er åpent i det øvre løpet nær en tursti sør for Bassengparken. Det er mulig å følge traséen til fots vest for Island til Hillestad på skogssti. Midtveis ligger anlegget til museumsforeningen ved Reidvintunet. Rester etter plattformen til den gamle holdeplassen ved Hillestad ligger synlig langs stien. Ved Sundbyfoss står den gamle jernbanebrua over Sundbyelva fortsatt. Ved Langmo øst for Hvittingfoss er det mulig å følge traséen på skogsvei noen kilometer sørover. Langs veien står det oppført et skilt med informasjon og bilder av den gamle jernbanestrekningen. Hvittingfoss stasjon stod oppført frem til 2013, da den brant ned til grunnen. Jernbanebrua som tilhørte sidesporet til Vittingfoss Brug står fortsatt.