Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / SolbergfossbanenHistorie

Solbergfossbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
8 km Askim stasjon Solbergfoss stasjon Nedlagt
Den 7,9 kilometer lange Solbergfossbanen ble opprinnelig bygget for å frakte tunggods til Solbergfoss kraftverk som åpnet i 1924. Fra 1929 trafikkerte det såkalte skinnebusser på strekningen frem til nedleggelsen i 1965. Selv om skinnene er fjernet i dag, fungerer hele traséen som en turløype med lysløype på deler av strekningen.
Padda i Askim sentrum. Foto: askimlinjene.com
Padda i Askim sentrum. Foto: askimlinjene.comOffentlig eiendom
Solbergfoss kraftverk var et gigantisk byggeprosjekt. Aldri før hadde noen bygget et så stort anlegg i Norge. Fem opprinnelige fossefall i Glomma skulle utnyttes ved hjelp av en 45 meter gravitasjonsdam og 13 turbiner som til sammen ville produsere 108 MW. For å frakte utstyret til kraftverket, søkte utbyggeren – Kristiania kommune – om konsesjon til å bygge en jernbane mellom Askim opp til Solbergfoss. Året etter ble byggearbeidet startet.

Åpningen
I slutten av 1917 stod jernbanestrekningen ferdig. Den hadde blitt bygget svært rimelig med brukte skinner, sviller og bropartier fra andre linjer. Allikevel ble Solbergfossbanen bygget som en normalsporet jernbanestrekning. Den offisielle åpningen skjedde i februar 1918. Godstogene som trafikkerte på den tiden fikk kun holde en topphastighet på 15 kilometer i timen.

Skinnebusser
Fra 1920 fikk Solbergfossbanen også noe persontrafikk etter at brukte personvogner ble kjøpt inn fra Statsbanene. Planen var at både gods- og persontrafikken skulle avvikles når kraftverket ble ferdigstilt. Etter press fra lokalbefolkningen fikk jernbanen leve videre, men da under navnet Bruksbanen Askim–Solbergfoss. Som følge av lavt trafikkgrunnlag ble det gjort bestilling av en skinnebuss i 1928. Det var nemlig ikke særlig lønnsomt å benytte de opprinnelige lokomotivene. Den første skinnebussen med plass til 17 passasjerer ble satt i trafikk 1. mars 1929. Ti år senere ble en ny skinnebuss bestilt med plass til 24 personer. Disse skinnebussene ble omtalt som henholdsvis Gamla og Padda. I tillegg til endestasjonene Askim og Solbergfoss, stoppet skinnebussene også på holdeplassene Onstad, Tømt og Oppegaard.

Nedleggelse
Som følge av økende privatbilisme og bedre veier, var det ikke lenger marked for å opprettholde driften av jernbanen. Etter mange år med underskudd, ble persontrafikken med skinnebussene innstilt 4. januar 1965. Norsk Jernbaneklubb overtok begge skinnebussene i 1969. Året etter ble skinnene fjernet og traéen omgjort til tursti. I sentrum av Askim finnes fortsatt restene etter den gamle dreieskiva hvor skinnebussen Gamla ble snudd. Skaarud bru står fortsatt i tillegg til vognhallen på Solbergfoss. Det finnes noen meter skinnegang ved inngangen til Solbergfoss kraftverk. Ved Tømt holdeplass ligger det fortatt rester etter lasterampa.

Fremtiden
Foreningen Solbergfosslinnas venner jobber med å bevare restene etter jernbanelinja. Planen er å rekonstruere 600 meter med skinnegang fra kraftverket og videre sørover med muligheter for dresinsykling. På sikt ønsker foreningen å få tilbake skinnebussen Padda og la denne og annet materiell få muligheter til å trafikkere på skinnene.