Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / Østfoldbanen (østre linje)Historie

Østfoldbanen (østre linje)

Lengde: Starter: Ender: Status:
79 km Ski stasjon Sarpsborg stasjon Operativ
Østfoldbanens østre linje er den 78,9 kilometer lange jernbanestrekningen mellom Ski og Sarpsborg som går via Askim, Mysen og Rakkestad. I dag kjøres togene kun frem til Mysen stasjon. Resten av strekningen brukes som avlastningsbane for godstrafikk og for omdirigerte tog som ikke kan benytte vestre linje.
Knapstad stasjon. Foto: Ole Skarbø/Nasjonalbiblioteket
Knapstad stasjon. Foto: Ole Skarbø/NasjonalbiblioteketOffentlig eiendom
Østre linje ble åpnet 24. november 1882 etter at vestre linje ble tatt i bruk 2. januar 1879. De to linjene het opprinnelig Smaalensbanen som Stortinget vedtok å bygge som normalsporede strekninger 6. juni 1873. Dette fordi Smaalensbanen også skulle bli en forbindelseslinje til Sverige. Østre linje ble elektrifisert i 1958. 7. april 1995 ble det bygget en søndre tilsving ved Hafslund slik at togene fra Halden kunne kjøre rett inn på Østre linje uten å snu i Sarpsborg.

Tre sidelinjer
Østre linje hadde opprinnelig tre sidelinjer som alle ble bygget grunnet oppføring av kraftverk. Kykkelsrudbanen mellom Askim og Kykkelsrud åpnet i 1900 som også fraktet flis og tømmer til Glommens Træsliberi. Vammabanen mellom Askim og Vamma åpnet i 1917. Solbergfossbanen mellom Askim og Solbergfoss ble åpnet i 1924. Denne var den lengste av sidelinjene på 7,9 kilometer og fikk også persontrafikk med skinnebusser. Alle disse sidelinjene er nedlagte i dag og sporene er stort sett revet.

ERTMS
Fra 15. juni 2003 ble strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg uten regulær togtrafikk og ble kun opprettholdt som beredskapsbane. Etter 14. desember 2014 ble Mysen endestasjon på Østre linje og trafikken frem til Rakkestad ble erstattet av buss. Fra 21. august 2015 ble Østre linje landets første som tok i bruk det nye europeiske signalsystemet ERTMS.