Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / HortenlinjenHistorie

Hortenlinjen

Lengde: Starter: Ender: Status:
7 km Skoppum stasjon Horten stasjon Nedlagt
Hortenlinjen var en syv kilometer lang sidelinje til Vestfoldbanen mellom Skoppum og Horten. Persontrafikken ble nedlagt i 1967, godstrafikken i 2002 og sporene revet i 2008.
Skoppum stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
Skoppum stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Det ble tidlig bestemt at Horten skulle få en jernbaneforbindelse. Hvor traséen skulle ligge, ble derimot gjenstand for debatt. Skulle Vestfoldbanen, eller Jarlsbergbanen som den opprinnelig het, følge alle kystbyene ned mot Larvik? Disse byene hadde jo allerede et godt utbygd dampskipsrutenett, noe ikke innlandet hadde. Hvorfor skulle jernbanen konkurrere med dampskipene? Å legge jernbanen lengre inn i landet ville bidra til å utvikle både jord- og skogbruket. Valget falt derfor på en jernbane lengre inn i landet med en sidebane til Horten i stedet. Stortingsvedtaket om bygging av Vestfoldbanen kom i juni 1875. Samtidig ble det besluttet å bygge en sidelinje fra Skoppum til Horten. Hortenlinjen ble offisielt åpnet som en smalsporet jernbane 13. oktober 1881. Mellom stasjonene i Skoppum og Horten, stoppet toget på Borre stasjon og fire andre holdeplasser.

Økt trafikk
Opptil åtte persontog trafikkerte strekningen i starten. I 1924 nådde banen et høydepunkt der hele 24 tog trafikkerte hver eneste dag med over 200 000 årlige passasjerer. I 1957 ble Hortenlinjen bygget om til normalspor samtidig med Vestfoldbanen. Fra 1950-tallet ble trafikken gradvis redusert frem til persontrafikken ble nedlagt 28. mai 1967. Godstrafikken fortsatte frem til januar 2002.

Nedleggelse
I 2007 kom vedtaket om riving av Hortenlinjen. I januar 2008 startet demonteringen av jernbanen. Strekningen mellom Skoppum og Borre ble omgjort til gang- og sykkelvei og forlenget frem til Horten 30. juni 2017. Rester etter skinnene er fortsatt synlige ved enkelte av planovergangene mellom Borre og Horten. Mellom Horten stasjon og Dypvannskaia ligger sporet intakt. Borre stasjon og godshuset til Horten stasjon er bevarte.

Fremtiden
Under konseptvalgutredningen for ny fjordkryssing av Oslofjorden, utredet Jernbaneverket sammen med Kystverket og Statens vegvesen både en bro- og tunnelforbindelse mellom Horten og Moss. Konklusjonen ble at en broforbindelse for tog ville bli for dyrt og at en jernbanetunnel ikke ville kunne betjene hverken Moss eller Horten som følge av dens lengde. Nye Horten stasjon ved Viulsrød vil åpne på Vestfoldbanen når det nye dobbeltsporet står ferdig mellom Nykirke og Barkåker i 2025.