Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / SolørbanenHistorie

Solørbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
94 km Kongsvinger stasjon Elverum stasjon Nedlagt
Solørbanen er den 94 kilometer lange jernbanestrekningen mellom Kongsvinger og Elverum. Jernbanen er ikke elektrifisert og kun godstog kjører i dag på strekningen etter at persontrafikken ble nedlagt i 1994.
Kongsvinger stasjon. Foto: Norsk Jernbanemuseum
Kongsvinger stasjon. Foto: Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Johan Sverdrups Venstre-regjering hadde fremsatt en kommunikasjonskommisjon i 1884 for å legge en fremtidsrettet og langsiktig plan for et sammenhengende jernbanenett. Solørbanen var en av de planlagte jernbanestrekningene for å få på plass et nytt stamnett i Norge. Da Sverdrup-regjeringen gikk av i 1889, la de frem forslag om tre prioriterte statsbaner, deriblant en jernbane fra Kongsvinger til Flisa. Denne strekningen ble åpnet i 1893 og videre nordover til Elverum 4. desember 1910.

Tømmer
Tømmertransporten var ansett som et viktig grunnlag for Solørbanen. Helt siden 1600-tallet var Glommavassdraget blitt brukt til tømmerfløting hvor sagbrukene lå tett i tett langs elvas nedre løp. Solørbanen gikk imidlertid med underskudd i årene etter åpningen i 1893. Skogeierne og tømmerkjøperne fortsatte å transportere tømmeret langs Glomma. Å sende tømmeret på jernbanen ble for dyrt. Befolkningsgrunnlaget var heller ikke stort nok til at persontrafikken ble særlig lønnsom. Imidlertid ble enkelte av togene mot Trondheim kjørt via Solørbanen så sent som i 1991. I 1994 opphørte all form for persontransport på Solørbanen og kun godstogene fortsatte å gå.

Sterk vekst
Selv om Solørbanen aldri har vært særlig lønnsom etter åpningen, er godstrafikken stadig økende. Det er særlig tømmer og flis som i dag transporteres på jernbanen. Skogbrukere i Solør og Østerdalen frakter mye tømmer til Sverige, en handel som forventes å øke i årene fremover. Elektrifisering av jernbanen er derfor en mulighet som et ledd i en modernisering. Lokale krefter har også ønsket å få persontrafikken tilbake.