Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / ThamshavnbanenHistorie

Thamshavnbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
25 km Thamshavn stasjon Løkken stasjon Museumsbane
Thamshavnbanen er den 25,3 kilometer lange strekningen som gikk mellom Thamshavn i Orkanger og Løkken Verk i Meldal. Den ble primært anlagt for malmtransport og ble Norges første elektriske jernbane med både gods- og persontrafikk. Banen ble nedlagt i 1973, men gjenåpnet i 1983 som ren museumsjernbane.
Bilder
Film
Motorvogn på Orkanger stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
Motorvogn på Orkanger stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Ser en bort ifra trikken i Trondheim og Helingsfors, er Thamshavnsbanen den eneste jernbanen i Norden med sporvidde på 1000 millimeter. Den er også verdens eldste vekselstrømbane (25 Hz/6600 V) som fremdeles er i drift og Norges bratteste jernbanestrekning (44 ‰) etter Flåmsbana. Banen er i dag fredet av Riksantikvaren.

Gruvedrift
Etter mange år i Frankrike som arkitekt, vendte Christian Thams hjemover til Norge i 1890 for å lede familiebedriften i Orkanger etter sin far. Han etablerte Orkla Grube-Aktiebolag i 1904 og effektiviserte den gamle gruvedriften som hadde eksistert siden 1654 i Løkken Verk. Han bygde derfor Thamshavnbanen for å frakte malm ned til Thamshavn for videre utskipning. Jernbanen åpnet 10. juli 1908 for både person- og godstrafikk mellom Svorkmo og Thamshavn og ble senere forlenget opp til Løkken Verk 15. august 1910.

Sabotasjeaksjoner
Tyskerne fattet interesse for Thamshavnbanen under andre verdenskrig som følge av kobber- og svovelkisproduksjonen på Løkken Verk som var viktige for dem. De bygget jernbanen om til normalspor ved å legge en tredje skinne i sporene i 1945, selv om denne aldri ble tatt i bruk og senere fjernet. Tyskernes engasjement bekymret de allierte som sprengte lokomotivene og en transformatorstasjon i perioden 1942 og 1944.

Nedleggelse
Thamshavnbanen led samme skjebne som de fleste andre kortere jernbanestrekninger i Norge i 1960-årene. Konkurransen fra rutebilene og nedtrapping av gruvedriften medførte at både person- og godstrafikken ble lagt ned 30. april 1963. Kistransporten fortsatte fram til 29. mai 1974, da også denne opphørte etter omlegging av gruvedriften. Dermed var banen i sin helhet nedlagt. 10. juli 1983 ble jernbanen gjenåpnet som en ren museumsbane mellom Løkken Verk og Svorkmo. Senere ble museumsbanen forlenget fram til Bårdshaug og fikk dermed en lengde på 22 kilometer. I 1993 ble de gjenværende sporene mellom Thamshavn og Orkanger revet. 19. desember 2013 ble Thamshavnbanen med tilhørende stasjoner vernet av Riksantikvaren.
Sponsor: