Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / SørlandsbanenHistorie

Sørlandsbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
549 km Stavanger S Drammen stasjon Operativ
Sørlandsbanen er et resultat av en sammenkobling av enkelte jernbanestrekninger og en etappevis utbygging mellom Kongsberg og Stavanger. Mesteparten av strekningen ble bygget i mellomkrigstiden, noe som medførte en del uheldige trasévalg. Sørlandsbanen vil trolig bli sammenkoblet med Vestfoldbanen i fremtiden, noe som vil redusere reisetiden betraktelig.
Egersund gamle stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
Egersund gamle stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
I 1872 eksisterte det allerede en jernbanestrekning mellom Kristiania og Kongsberg. Det gjorde også Jærbanen mellom Stavanger og Egersund fra 1878. Mellom disse to jernbanestrekningene fantes det ytterligere isolerte jernbanelinjer som Setesdalsbanen og Lillesand–Flaksvandbanen som begge ble ferdigstilte på slutten av 1800-tallet. Idéen om en sammenhengende jernbanestrekning mellom hovedstaden og Stavanger ble født i begynnelsen av 1900-tallet og ble omtalt som Vestlandsbanen. I 1913 ble det gjort et stortingsvedtak om å omdøpe den planlagte strekningen til Sørlandsbanen. Det var særlig sørlandsdikteren Wilhelm Krag som var en av ildsjelene bak denne navneendringen.

Etappevis
I 1920 åpnet den første av mange delstrekninger på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Hjuksebø i Telemark. Sørlandsbanen ble da sammenkoblet med Bratsbergbanen som gikk mellom Notodden og Eidanger. To år senere ble Sørlandsbanen forlenget til Gvarv, til Bø i 1924, til Lunde i 1925 før den fikk sin endestasjon i Kragerø i 1927. Da Sørlandsbanen nådde Nelaug i 1935, ble strekningen mellom Neslandsvatn og Kragerø omgjort til sidebane og omtalt som Kragerøbanen. Arendal ble Sørlandsbanens endestasjon i 1935 da den tidligere smalsporede Treungenbanen mellom Arendal og Nelaug ble ombygget til normalspor. Tre år senere nådde Sørlandsbanen Kristiansand før den endelig ble forent med Jærbanen av den tyske okkupasjonsmakten i 1944.

Innlandsbane
I dag slynger Sørlandsbanen seg inn i landet flere steder og følger ikke de befolkningsrike områdene langs kysten. Dette har medført at strekningen ikke har det passasjergrunnlaget den egentlig har potensiale for. Årsaken til dette trasévalget var strategisk. En ønsket nemlig ikke at jernbanen skulle ligge tilgjengelig for innvaderende styrker fra kysten. I stedet ble kystbyene forbundet med sidelinjer.

Sammenkobling
Det planlegges gjennomført en konseptvalgutredning for en mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Et forbindelsespor mellom Porsgrunn og Brokelandsheia vil kutte reisetiden mellom Oslo og Kristiansand på over en time og medføre at flere kystbyer blir inkluderte. Dette vil øke passasjergrunnlaget til Sørlandsbanen betydelig.