Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / HardangerbanaHistorie

Hardangerbana

Lengde: Starter: Ender: Status:
28 km Voss stasjon Granvin stasjon Nedlagt
Hardangerbana er en nesten tre mil nedlagt sidebane til Bergensbanen som gikk mellom Voss og Eide. Strekningen var en av de bratteste i Norge og ble derfor bygget for lette tog med en topphastighet på 50 kilometer i timen. I dag er mesteparten av traséen omgjort til gang- og sykkelsti.
Konstruksjon av Hardangerbana i 1927. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
Konstruksjon av Hardangerbana i 1927. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
Allerede i 1885 ble det vurdert å bygge en jernbane til Hardangerfjorden ved å forlenge Vossebanen som hadde åpnet to år tidligere. Den ble ingen realitet før 30. mars 1935 etter en byggetid på 14 år. Prosjektet holdt på å bli stanset allerede under byggingen, noe som skyldes dårlige økonomiske tider, mangel på ingeniører og konkurranse fra bilen.

Utkonkurrert
Den 37,5 kilometer lange strekningen tok omtrent 40 minutter å tilbakelegge. Økende satsing på veibygging medførte at ruten snart ble utkonkurrert av både bil og buss. Strekningen hadde nesten like stor stigning som Flåmsbana, noe som hindret togene å holde stor fart. Derfor ble banen vedtatt nedlagt av Stortinget. 1. juni 1985 gikk siste persontoget på Hardangerbana og i 1989 ble også godstrafikken nedlagt. I dag er mesteparten av linja gjort om til gang- og sykkelsti, men tre kilometer av skinnegangen er bevart mellom Voss og Palmafoss godsterminal. I september 2013 ble også jernbanens egen plattform på Voss stasjon fjernet.

Hodelykt påkrevd
Hardangerbana er kanskje den mest morsomme jernbanestrekningen å gå til fots. De første tre kilometerne består av skinnegang frem til Palmafoss. Derfra er resten omgjort til gang- og sykkelsti frem til Skjervet hvor det finnes gamle holdeplasser med synlige perronger. Fra Skjervet fortsetter traséen inn i fire tunneler, hvorav den lengste er over én kilometer lang. Egnede sko og en god lykt er et krav videre på ferden. Etter den tredje og lengste tunnelen må en gå mange kilometer på pukk og glatte sviller. Denne delen er delvis gjengrodd, langt unna sivilisasjonen i et område preget av ras. Slik fortsetter det i et par timer frem til Nesheim stasjon hvor resten av strekningen består av gang- og sykkelvei. Sporene ender ved Hardangerfjorden ved Eide kai.