Banner
Turkart
Kontakt
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / SperillbanenHistorie

Sperillbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
25 km Hen stasjon Sperillen stasjon Nedlagt
Sperillbanen var en 25 kilometer lang sidebane til Randsfjordbanen mellom Hen og Finsand i Ringerike. Linja hadde en svært kort levetid og ble vedtatt nedlagt allerede i 1933. Selv om sporene i dag er revet opp, finnes det flere rester av banen langs hele strekningen.
Hen stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
Hen stasjon. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk FolkemuseumOffentlig eiendom
20. juli 1921 vedtok Stortinget byggingen av Sperillbanen som skulle bli en sidelinje til Randsfjordbanen fra Hen stasjon nord for Hønefoss. På den tiden var Hønefoss-området et viktig knutepunkt og det fantes allerede et trafikkgrunnlag for Sperillbanen. Dampskipet DS Bægna hadde på denne tiden regulær rutetrafikk fra Hen til Sørum oppover Ådalselva, Sperillen og Begna. En reise fra Kristiania opp til Sørum kunne fort ta en hel dag. Derfor overnattet folk gjerne på Hen Gjestgiveri som lå i tilknytning til Hen stasjon.

Kort levetid
31. juli 1926 åpnet Sperillbanen og fikk stasjoner ved Hen, Hallingby, Somma, Ringmoen og Sperillen. I tillegg hadde banen enkelte holdeplasser underveis. Det sørligste anløpet for DS Bægna ble da Finstad kai. Reisende med Sperillbanen som skulle videre nordover måtte derfor bytte fra tog til båt. Syv år senere, 1. juli 1933, ble banen vedtatt nedlagt av Stortinget. Persontrafikken opphørte, men godstrafikken fortsatte frem til 1957. Sporene ble så revet opp og mesteparten av traséen ble erstattet av ny E16.

Rester
Det finnes mange rester etter jernbanestrekningen i dag. Rett nord for Hen stasjon går sidesporene til Sperillbanen gjennom et kratt og krysser over Hensveien. Noen av stasjonsbygningene ved Hallingby og Finsand er også bevarte. De mest spennende gjenværende objektene er kanskje Stueberget og Bergsund tunnel. Mellom disse tunnelene finnes også traséen relativt godt bevart og kan brukes som tursti. Mellom tunnelene ligger også en jernbanebro godt bevart. Både Stueberget tunnel og brua kan passeres til fots, men det er forbudt å gå inn i den den nesten 600 meter lange Bergsund tunnel som i dag benyttes som potetlager av Forsvaret.