Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / LierbanenHistorie

Lierbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
21 km Lier stasjon Svangstrand stasjon Nedlagt
Lierbanen var en privat sidebane til Drammenbanen. Den 21 kilometer lange strekningen gikk fra Lier til Svangstrand ved Sylling og var smalsporet. Selv om mesteparten av strekningen i dag er omgjort til vei, fremstår den som en flott merket sykkelløype oppover Lierdalen.
Passasjerer ved Svangstrand stasjon. Foto: Ukjent
Passasjerer ved Svangstrand stasjon. Foto: UkjentOffentlig eiendom
På slutten av 1890-årene fantes det et sagbruk og en trevarefabrikk ved Sjåstad drevet av Hans Jacob Hofgaard. Mesteparten av produktene ble fraktet med hest ned til Lier. Hofgaard ble derfor en av drivkreftene bak byggingen av en tertiærbane fra Lier og opp til Sylling på vestsiden av dalen. Åpningen av Drammenbanen hadde også skapt debatt i befolkningen om en egen sidebane opp fra den allerede eksisterende Lier stasjon.

Åpningen
Etter mye politisk dragkamp, ble det endelig bevilget lån og tilskudd slik at jernbanen kunne bygges, men budsjettet var ikke særlig stort. Arbeidernes redskaper bestod først og fremst av spader, hakker og trillebår. Jernbanen ble også smalsporet og hadde en del stigninger, den største på 33,3 promille. Dette medførte at strekningen kun opererte på sommerhalvåret. Den 12. juli 1904 ble banen offisielt åpnet og Hofgaard hadde fått sitt eget sidespor frem til bedriften på Sjåstad. Strekningen ble også supplert med et dampskip fra Svangstrand frem til Sundvollen i Tyrifjorden.

Trafikkvekst
Etter 1910 opplevde banen en solid vekst i trafikkgrunnlaget, både av gods- og passasjertransport. Banen fikk også en del turisttrafikk. Om søndagene var kapasiteten såpass sprengt at banen måtte låne materiell av NSB. Det ble også satt inn et ekstra skip på strekningen mellom Svangstrand og Sundvollen.

Nedleggelse
Lierbanen fikk relativt tidlig konkurranse av rutebiltilbudet. Allerede i 1927 ble det etablert en bussrute på vestiden av Lierdalen som tok en vesentlig andel av jernbanens passasjerandel. For å redde økonomien til banen, gikk de ansatte med på å halvere lønningene. Siden strekningen var i dårlig forfatning, forekom det ofte sporbrudd som medførte at gods måtte omlastes. Dette skapte forsinkelser. Passasjer- og godstrafikken ble derfor innstilt 23. oktober 1932, men strekningen Lier-Tronstad Bruk ble leiet ut som bruksbane. Lierbanen ble endelig nedlagt 1. januar 1937.

Sykkelrute
Lierbanen fremstår i dag som en flott sykkelrute oppover Lierdalen forbi flere gårdsbruk og eplehager. Lierdalen har et spesielt gunstig klima for jordbruk hvor det dyrkes en betydelig andel av landets grønnsaker, frukt og bær. Selv om mesteparten av jernbanetraséen i dag er omgjort til vei, består den av grusveier med liten biltrafikk. Enkelte deler av sykkelruta går gjennom traktorveier hvor en må huske på å lukke grindene etter seg. Her går det nemlig beitedyr som ikke må slippes ut. Det finnes dessverre ikke mange spor etter banen bortsett fra stasjonsbygningene på Utenga og Svangstrand.