Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / HovedbanenHistorie

Hovedbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
68 km Oslo S Eidsvoll stasjon Operativ
Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll er Norges eldste jernbanestrekning. Den ble åpnet som en 68 kilometer lang normalsporet strekning 1. september 1854 og endret samferdsvanene i dette området radikalt.
Stockholmstoget på Oslo Ø. Foto: Herman Neupert/Norsk Jernbanemuseum
Stockholmstoget på Oslo Ø. Foto: Herman Neupert/Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Allerede i 1852 var strekningen mellom Christiania og Strømmen ferdigbygget. Fra 5. november ble det tillatt for godstrafikk på strekningen, mens persontrafikken startet 4. juli året etter. Da hele strekningen ble offisielt åpnet 1. september i 1854, ble reisevanene i området drastisk endret. Trelastindustrien tok også i bruk jernbanen for å frakte tømmeret raskere til hovedstaden. Tidligere ble den fraktet av de såkalte plankekjørerne med hest fra Sagdalen til Christiania, en strabasiøs ferd som var preget av mye fyll og aggresiv fremferd.

Statsbane
Hovedbanen ble bygget med hjelp av britisk kapital og fikk navnet Norsk Hoved-Jernbane ved åpningen. Etter 50 år ble strekningen betydelig modernisert. 1. oktober 1903 ble det bygget dobbeltspor mellom Bryn og Lillestrøm med forlengelse til Christiania 1. september året etter. Staten overtok aksjene til Norsk Hoved-Jernbane i 1926 og strekningen ble nå drever av NSB. Året etter ble strekningen elektrifisert, noe som reduserte reisetiden som følge av mer moderne togmateriell.

Hovedbanen i dag
Mesteparten av trafikken på Hovedbanen forsvant i 1998 da Gardermobanen ble åpnet som en ny strekning mellom Oslo og Eidsvoll. I dag benyttes strekningen hovedsakelig av lokaltog frem til Dal og godstog. Strekningen fungerer også som omkjøringsbane ved feil eller vedlikehold av Gardermobanen.