Banner
Du er her: Forside / Østfoldbanen (vestre linje)

Østfoldbanen (vestre linje)

Lengde: Starter: Ender: Status:
170 km Oslo S Kornsjø stasjon Operativ
Østfoldbanens vestre linje er jernbanestrekningen mellom Oslo og Kornsjø i Halden kommune som fortsetter inn i Sverige som Dalslandsbanen. Fra Ski forgrener Østfoldbanen seg i en østre og vestre linje som forenes i Sarpsborg. Den vestre er den som trafikkeres av regiontogene til Halden og videre til Gøteborg, mens den østre kun trafikkeres av lokaltog frem til Mysen stasjon.
< >
Vogn på Smaalensbanen
.
Østfoldbanens vestre linje, eller Smaalensbanen som den opprinnelig het, ble offisielt åpnet 2. januar 1879 etter vedtak i Stortinget seks år tidligere. Strekningen ble forlenget fra Halden til Kornsjø et halvt år senere og ble samtidig sammenkoblet Dalslandsbanen slik at det var mulig å reise helt frem til Gøteborg. Østre linje åpnet i 1882.

Fremtidig modernisering
Østfoldbanen er i dag en del av Intercity-triangelet hvor majoriteten av passasjertrafikken foregår innenfor. Kapasiteten på strekningen er sprengt og det planlegges vesentlig modernisering av jernbanenettet. Et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) er planlagt åpnet i 2020 og vil korte ned reisetiden med 11 minutter. Norsk Bane har estimert en mulig reisetid på 45 minutter til Halden dersom strekningen moderniseres ytterligere.