Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / RøykenvikbanenHistorie

Røykenvikbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
7 km Jaren stasjon Røykenvik stasjon Nedlagt
Røykenvikbanen var en nesten syv kilometer lang sidelinje til Gjøvikbanen som gikk fra Jaren i Innlandet til Røykenvik ved Randsfjorden. Strekningen ble tidlig nedlagt som følge av lavt trafikkgrunnlag og fordi sidelinjen ble mindre viktig etter at Gjøvikbanen ble forlenget frem til Gjøvik.
Brandbu stasjon. Foto: Norsk Jernbanemuseum
Brandbu stasjon. Foto: Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Allerede i 1896 ble Røykenvikbanen vedtatt bygget for transport av tømmer. Anleggsarbeidene startet i 1897 og banen ble offisielt åpnet 18. desember 1900. På denne tiden var Røykenvik Gjøvikbanens endestasjon. Året etter ble den omgjort til sidelinje da Gjøvikbanen ble forlenget frem til Raufoss. I tillegg til stasjonene på Jaren og Røykenvik, hadde jernbanen en stasjon på Brandbu og holdeplasser på Andfossen og Augedalsbakken.

Brennevin
Ikke bare tømmer ble transportert på streknigen. Fra Nes Brenneri ved Røykenvik ble det også fraktet brennevin til Oslo for destillering. I tillegg var det også noe persontrafikk på strekningen. To ganger daglig var det ordinære avganger til Røykenvik fra Grefsen som var datidens utgangsstasjon for Gjøvikbanen. I 1932 ble det kun satt opp én daglig avgang som følge av dårlig økonomi i mellomkrigstiden. Stasjonene på Brandbu og Røykenvik ble samtidig offer for nedbemanning da de ble nedgraderte til stoppesteder.

Tidlig nedlagt
Røykenvikbanen led samme skjebne som de fleste andre sidelinjer i Norge i etterkrigstiden. Bussen utkonkurrerte raskt persontrafikken. En del av årsaken var nok også den usentrale plasseringen av Brandbu stasjon utenfor sentrum. I 1949 opphørte persontrafikken på Røykenvikbanen. Godstrafikken ble nedlagt ti år senere. Skinnegangen ble så revet opp i 1960 og erstattet av ny fylkesvei.

Røykenvikbanen i dag
Skinnegangen er fortsatt bevart mellom Jaren stasjon og frem til Andfossen. Det finnes også spor etter skinner utenfor den gamle lokstallen i Røykenvik som i dag er en restaurant. Her finnes også godshuset som i dag benyttes som lager av en båtforening med sommeråpen kafé.