Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / KrøderbanenHistorie

Krøderbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
26 km Vikersund stasjon Krøderen stasjon Museumsbane
Krøderbanen er Norges lengste museumsjernbane på 26 kilometer mellom Vikersund og Krøderen. Den hadde sin storhetstid i 1908 med et stort passasjergrunnlag og mye godstransport. Persontrafikken opphørte i 1958 som følge av sviktende passasjergrunnlag.
Bilder
Film
Snarum stasjon. Foto: Norsk Jernbanemuseum
Snarum stasjon. Foto: Norsk JernbanemuseumOffentlig eiendom
Idéen om en sidebane til Krøderen kom kort tid etter at Randsfjordbanen ble ferdigstilt i 1866. Den ble vedtatt under tvil av Stortinget 6. juni 1869 i en tid med trang økonomi. Det ble innvilget lån med statsgaranti, men linjen måtte bygges så billig som mulig. Derfor ble den opprinnelig også en smalsporet jernbane. Byggingen startet i 1870 og den 28. november to år senere ble den offisielt åpnet.

Trafikkvekst
Fra åpningen i 1872 gikk det to daglige tog i hver retning som korresponderte med togene på Randsfjordbanen i Vikersund. Mellom Krøderen og Gulsvik gikk det dampbåt med en reisetid på to timer og 30 minutter. I tillegg til reisende fra Gulsvik, var det storstilt tømmertransport fra Hallingdal til Drammen som skapte store inntekter for banen. Storhetstiden kom i 1908 da strekningen Voss-Gulsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk. Krøderbanen opplevde nå en enorm trafikkvekst, men den ble kraftig redusert allerede året etter når Bergensbanen ble forlenget til Hønefoss og offisielt åpnet. På samme tid ble Krøderbanen ombygget til en normalsporet jernbanestrekning.

Museumsjernbane
Passasjergrunnlaget forsatte å synke etter Bergensbanens åpning. Som de fleste andre sidebaner ble strekningen utkonkurrert av bil og buss. Under storhetstiden reiste 19 500 årlig med Krøderbanen mot bare 3 303 i 1955. Tre år senere opphørte passasjertrafikken. Etter at godstrafikken ble lagt ned i 1985, vedtok Stortinget samme år at Krøderbanen sammen med Krøderen stasjon skulle bevares for ettertiden som museumsjernbane. Norsk Jernbaneklubb har siden den tid kjørt veterantog med damplokomotiv og teakvogner på sommerhalvåret.