Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / RandsfjordbanenHistorie

Randsfjordbanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
54 km Hokksund stasjon Randsfjord stasjon Operativ
Randsfjordbanen var opprinnelig den 87 kilometer lange strekningen mellom Drammen og Randsfjord ved Jevnaker i Innlandet. I dag er lengden på kun 54 kilometer og gjelder strekningen mellom Hokksund og Hønefoss. Randsfjordbanen var i sin tid Norges femte jernbanestrekning.
Hen stasjon. Foto: Anders Beer Wilse
Hen stasjon. Foto: Anders Beer WilseOffentlig eiendom
Den 11. juni 1863 ble det fattet et stortingsvedtak om byggingen av den 87 kilometer lange jernbanestrekningen fra Drammen opp til Randsfjorden i Innlandet. Det var nemlig et ønske om å knytte jernbanen til den eksisterende dampskipstrafikken som allerede foregikk på denne fjorden. Den 31. oktober 1866 ble første del av strekningen åpnet mellom Drammen og Vikersund. Strekningen helt frem til Randsfjord stasjon ble åpnet et par år senere, nærmere bestemt 12. oktober 1868. Kongsberg ble forbundet med en sidelinje som åpnet 10. november 1871. Opprinnelig var jernbanen smalsporet, men ble ombygget til normalspor i 1909.

Godstransport
Etter åpningen ble Randsfjord et viktig knutepunkt for varetransporten. Dyr, tømmer, is og brennevin ble fraktet med dampskip og losset over på jernbanen og kjørt videre til Drammen. Opptil åtte godstog trafikkerte strekningen hver dag på begynnelsen av 1900-tallet. Randsfjordbanen hadde også en del persontrafikk i starten, men det gikk ikke spesielt raskt. Toget kunne bruke 6,5 timer på ferden fra Drammen til Randsfjord i årene etter åpningen.

Flere sidelinjer
I tillegg til forbindelsen til Kongsberg, hadde Randsfjordbanen ytterligere to sidelinjer. Fra Vikersund ble Krøderbanen åpnet til Krødsherad i 1872. Sperillbanen åpnet i 1926 mellom Hen og Finsand. Randsfjordbanen fikk også en forbindelseslinje fra Hønefoss til Roa i Hadeland da en ny trasé for Bergensbanen stod ferdig i 1909. Jevnaker fikk en ny stasjon en kilometer lengre øst for den opprinnelige Randsfjord stasjon. Denne tok raskt over mesteparten av togtrafikken, noe som resulterte i at persontrafikken ble nedlagt i 1933. I 1944 ble den igjen gjenopptatt, men på nytt nedlagt 26. mai 1968. Godstrafikken fortsatte imidlertid videre på den opprinnelige linja frem til 1. januar 1981. Da ble den forkortet frem til Bergermoen. I 1984 ble sporene fjernet og erstattet med gang- og sykkelvei.

Fremtiden
Trafikkgrunnlaget ble etter hvert så dårlig at lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss ble innstilt i 2001. To år senere ble den gjenopptatt, men på nytt nedlagt i 2004. I dag fremstår Randsfjordbanen utelukkende som en forbindelsesbane for togene på Bergensbanen. Jernbanens fremtid avhenger av når den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss står ferdig. Trolig vil Randsfjordbanen utelukkende bli brukt for godstransport.