Banner
Kart
Kontakt
Kontakt
LukkLukk Instillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Du er her: Forside / GaustabanenHistorie

Gaustabanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
2 km Nedre stasjon Øvre stasjon Operativ
Gaustabanen er en kilometer lang kabelbane inne i fjellet opp til Gaustatoppen. Kabelbanen ble åpnet i 1959 for militær transport av utstyr for montering av radiolinjer. I dag kjøres det kun turisttrafikk på Gaustabanen.
Bilder
Film
Byggingen av Gaustabanen. Foto: Gaustabanen AS
Byggingen av Gaustabanen. Foto: Gaustabanen ASOffentlig eiendom
Idéen om en bane opp til Gaustatoppen ble lansert i 1953. I juni trykket både Rjukan Arbeiderblad og Rjukan Dagblad artikler om bruksbanen som skulle frakte turister opp til fjelltoppen. Det ble også nevnt at Gaustatoppen kunne bli hovedbase for fjernsynssendingene for hele Østlandet og at Forsvaret var interessert i prosjektet. Høsten 1953 vedtar Forsvaret at Gaustatoppen skulle brukes som et ledd i det nye radiolinjesystemet i Norge. NATO ønsket å finansiere hele prosjektet med «infrastrukturprogrammet» siden de mente Norge skulle være en varslings- og etterretningsbase gjennom et omfattende sambandsnett med radiolinjer. Turisttrafikken ble nå skrinlagt som følge den kalde krigen. I februar 1954 startet byggingen av en militær anleggsbane i fjellet.

Åpningen
Byggingen av banen ble forsinket som følge av ras i tunnelen grunnet permafrost. Gaustabanen stod dermed ikke ferdig før i 1958. Det var det sveitsiske firmaet von Roll som leverte materiellet, de samme som leverte og monterte Fløybanen i Bergen. Byggeteknisk ble derfor disse banene nokså like, bortsett fra at Gaustabanen ble bygget inne i fjellet. Den fikk en stigning på 39,9 grader og en lengde på 1,03 kilometer mellom Øvre stasjon og Brekket mellomstasjon. For å lage en forbindelse ut av fjellet, ble Gaustabanen forbundet med en 860 meter lang smalsporet jernbane fra Brekket til Nedre stasjon ved Langefonn. Denne hadde en sporvidde på 800 millimeter.

Avvikling
Forsvaret hadde ikke lenger bruk for Gaustabanen som følge av at kommunikasjonsanleggene ble digitaliserte. I april 1992 blir Gaustabanen AS etablert med mål om sivil bruk av banen. I juli samme år melder Forsvaret at de ønsker å stille anlegget vederlagsfritt til disposisjon for turistformål. Ettersom taubanen «Krossobanen» på denne tiden hadde store underskudd, ble kommunen skeptiske til Gaustabanens lønnsomhet. Skien-Telemark Turistforening var også redde for at banen ville ødelegge for Gaustatoppens fotturisme.

Turistbane
Ti år senere var holdningene snudd på begge sider. Tinn kommune ønsket nå å gjenåpne Gaustabanen for turisme, men Forsvaret var skeptiske siden de ønsket en utvidelse av antennemasta på Gaustatoppen. 29. juli 2003 går Forsvaret imidlertid med på en kommersiell prøvdedrift av banen – 17 dager i 2004 og tilsvarende for 2005. 1. april 2004 blir den første prøvedriften gjennomført. 15. mai 2008 underskriver Gaustabanen AS kontrakt med Forsvaret om en driftsavtale på ti år. 31. juli 2010 ble den første ordinære turen gjennomført med sivil trafikk.
Sponsor: