Banner
Turkart
Kontakt
Nettbutikk
Lukk
LukkLukk Innstillinger
Vis jernbanelinje
Vis stasjoner
Vis bilder
Normal Gråtoner Satelitt
Du er her: Forside / AurabanenHistorie

Aurabanen

Lengde: Starter: Ender: Status:
22 km Sunndalsøra stasjon Holbu stasjon Nedlagt
Aurabanen var en 22 kilometer smalsporet anleggsbane som gikk mellom Sunndalsøra og Osbuvatnet. Jernbanen ble bygget i forbindelse med utbyggingen av Aura kraftverk og åpnet frem til Dalen i 1916. Aurabanen ble nedlagt i 1954.
Lokomotiv nr. 1 fra 1914. Foto: Statkraft Aura kraftverk arkiv
Lokomotiv nr. 1 fra 1914. Foto: Statkraft Aura kraftverk arkivOffentlig eiendom
I forbindelse med utbyggingen av Aura kraftverk, ble det behov for en anleggsbane for frakt av utstyr. Jernbanen ble anlagt med en sporvidde på 750 millimeter som åpnet mellom Sunndalsøra og Dalen i 1916. Fra Nykaia i Sunndalsøra gikk jernbanen over Drivbua til Tredal stasjon og fulgte elva på østsiden frem til Linseth. Videre krysset Aurabanen elva og fortsatte på vestsiden opp til Dalen. Denne delen av Aurabanen var 11 kilometer lang og hadde en stigning på mellom 15 og 20 promille.

Topp Heis
Jernbanen ble videre bygget 620 meter høyere opp i fjellet frem til Holbu. Denne delen var ni kilometer lang. Fra Dalen måtte jernbanevognene fraktes opp fjellsiden ved hjelp av den 1300 meter lange «Topp Heis» som stod ferdig i 1916 samtidig med strekningen frem til Dalen. Jernbaneheisen hadde en sporvidde på to meter og ble ansett som et ingeniørmessig mesterverk. Vognene ble kjørt direkte inn på heisvogna som hadde spor både på langs og tvers.

Forlengelse
Aurabanen ble ytterligere forlenget to kilometer frem til Osbu i 1941. Fra Tredal stasjon ble det anlagt et 1,5 kilometer langt sidespor til Hammerkaia. Tyskerne bygget et nytt sidespor med en sporvidde på 900 millimeter under andre verdenskrig.

Materiell
Aurabanen hadde fire lokomotiver – tre damplokomotiver kalt Aura 1, 2 og 3, samt et lite bensinlokomotiv. Banen hadde i tillegg 57 kassevogner, ni kabelvogner og tre platåvogner. Tre av kassevognene ble bygget om med tak og vegger for persontransport. Selv om Aurabanen ikke hadde noen form for ordinær persontrafikk, ble det allikevel utstedt billetter ved behov.

Busmarsjen
Den nedre delen av Aurabanen ble innstilt i 1919, Holbu–Osbu i 1951 og resten i 1954. Jernbanetraséen er godt bevart i den øvre delen mellom Osbu og «Topp Heis». Den årlige Busmarsjen ble i årene etter et årlig arrangement som gikk mellom Holbudammen til Aura kraftstasjon. «Busene» var betegnelsen på rallarne som bygget Aurabanen. I 2010 måtte arrangørene gi seg etter synkende deltakertall.